Kollektivtrafik

Trafik och samhälle är myndigheten för den regionala kollektivtrafiken. Under varumärket UL levererar vi kollektivtrafik. Vårt uppdrag är att utveckla och bedriva hållbara transporter inom Uppsala län och till angränsande områden. Det gör vi i samverkan med trafikföretag och andra aktörer.

Välkommen på Region Uppsalas Mobilitetskonferens fredag 4 mars!

Läs mer

För dig som är försäljningsombud för UL

Du som säljer våra biljetter är viktig för oss och vi värnar ett bra samarbete. Är du inte ombud men vill bli kan du fylla i en ansökan.

För dig som kör UL-trafiken

Du har ett viktigt och ansvarsfullt yrke. Du behöver kunna hantera ditt fordon på ett säkert sätt. Men du behöver också kunna ge kunderna god service och trygghet.

Felanmälan, beställningar och rutiner

Felanmäl UL:s utrustning, beställ säljarkort och rapportera annullerade biljetter.

För dig som arbetar med skolkort och skolskjuts

Redovisningsrutiner, läsårstider  och följebrev för skolkorten med mera.

Strategier för kollektivtrafiken

Trafik och samhälle ansvarar för att Uppsala län har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. Det regleras genom olika strategier.

Program och trafikförsörjning

Programmet innehåller mål och strategier för kollektivtrafikförsörjningen och utveckling av kollektivtrafiken. 

Anmälan om kommersiell trafik

Trafikföretag som vill bedriva kollektivtrafik på kommersiella villkor  behöver göra en anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Kontakt

Kundtjänst