Kollektivtrafik

Trafik och samhälle är myndigheten för den regionala kollektivtrafiken. Under varumärket UL levererar vi kollektivtrafik. Vårt uppdrag är att utveckla och bedriva hållbara transporter inom Uppsala län och till angränsande områden. Det gör vi i samverkan med trafikföretag och andra aktörer.

Strategier för kollektivtrafiken

Trafik och samhälle ansvarar för att Uppsala län har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. Det regleras genom olika strategier.

Program och trafikförsörjning

Programmet innehåller mål och strategier för kollektivtrafikförsörjningen och utveckling av kollektivtrafiken. 

Anmälan om kommersiell trafik

Trafikföretag som vill bedriva kollektivtrafik på kommersiella villkor  behöver göra en anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Kontakt

Kundtjänst