Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är ett verktyg för regional utveckling. Den regional kollektivtrafikmyndigheten som finns i varje län har två uppgifter: Samhällsutveckling och organisering av kollektivtrafik.

Vi bedriver kollektivtrafik inom tre områden:

Tåg

  • Upptåget (Transdev)
  • SL Pendel
  • Mälardalstrafik

Stadsbuss

Uppsala stad (Gamla Uppsala buss)

Regionbuss

  • Regionala linjer (Nobina)
  • Lokala linjer (Transdev)
  • Skolbusslinjer (Transdev)

Hitta på sidan