Anmälan om kommersiell trafik

Trafikföretag får bedriva kollektivtrafik på kommersiella villkor. De behöver först göra en anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Trafik och samhälle upphandlar all trafik av trafikföretag, varav Keolis är den största. Trafikföretaget får ersättning för den trafik som körs enligt de avtal som tecknats i samband med upphandlingen.

Anmälan om kommersiell trafik

Enligt lagen 2010:1065 om kollektivtrafik är det från och med 1 januari 2012 möjligt att utföra kollektivtrafik på kommersiella villkor. För att trafikföretag ska kunna bedriva kommersiell kollektivtrafik krävs anmälan om utförande av sådan trafik till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

I Uppsala län är Region Uppsala regional kollektivtrafikmyndighet. Anmälan till myndigheten ska lämnas på nedanstående blankett senast 21 dagar före trafikstart.

Anmälan om kommersiell trafik

Kontakt

Daniel Elenbring

Trafikplanerare