Strategier för kollektivtrafiken

Trafik och samhälle ansvarar för att de som bor eller befinner sig i Uppsala län har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

Trafik och samhälle är myndigheten för den regionala kollektivtrafiken. Vårt uppdrag är att utveckla och bedriva hållbara transporter inom Uppsala län och till angränsande områden.

Under varumärket UL utför vi även länets kollektivtrafik i samarbete med upphandlade trafikföretag.

Alla handlingar och protokoll finns i vårt öppna diarie.

OpenGov.com

Kontakt

Emma Hammarbäck

Kollektivtrafikstrateg