Nästa fas i revideringen av den regionala utvecklingsstrategin

2024-06-25

I arbetet med att ta fram den reviderade versionen av den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län så har det under våren genomförts flertalet workshops för att samla in kunskap och insikter om de mål och indikatorer som ska ligga till grund för den reviderade versionen.

Deltagare har varit kommuner och andra aktörer som näringsliv, akademi, myndigheter och civilsamhälle. Ett flertal avstämningsmöten har även hållits med kommuner i länet, Rådet för delaktighet, Klimatrådet Uppsala län och Skogsstyrelsen och dessa fortsätter i höst med möten med Pensionärsrådet, Länsstyrelsen och flera av kommunerna.

Remissperiod i början av nästa år

Just nu bearbetas den feedback och de tankar som inkommit under vårens möten och förslag på den reviderade versionen skrivs nu fram för att sedan skickas ut på remiss i början av 2025.

”Vårens workshops och möten har varit oerhört givande”, säger Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör, och fortsätter: "Diskussionerna har varit levande och vi är väldigt glada för all bra input som vi har fått från deltagarna, det bådar gott för framtiden då vi alla tillsammans behöver vara med och bidra till utvecklingen i Uppsala län".

blobid2.jpg

Kontakt

Liza Larsén Ogden

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor