Finansiellt stöd från Region Uppsala

Region Uppsala fördelar regionala utvecklingsmedel till kommuner, företag, organisationer och föreningar. Vi finansierar projekt som på ett direkt sätt bidrar till att realisera målen i den regionala tillväxtpolitiken.

Varje insats ska kopplas till någon av de strategiska inriktningarna i den regionala utvecklingsstrategin; en växande region, en nyskapande region och en region för alla. Det ska finnas en tydlig beskrivning av hur projektet bidrar till strategins mål och vilka åtaganden som stödjs.

Regionalt tillväxtanslag

Projekt som bidrar till att förverkliga målen i den regionala tillväxtpolitiken kan finansieras via statliga medel.

Bidrag till kommuner

Kommuner kan få bidrag för hemsändning av dagligvaror till hushåll i gles- och landsbygd.

Stöd för butiker och bensinstationer

Butiksägare i utsatt glesbygd, landsbygd eller skärgårdsområde kan söka finansiellt stöd.

Kontakt

Toni Jonsson

Utvecklingsledare, Näringsliv

Hitta på sidan