Finansiellt stöd (särskilt driftsstöd) för dagligvarubutiker i gles- och landsbygder

Om du som butiksägare i en särskilt utsatt glesbygd, landsbygd eller skärgårdsområde behöver ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta bedriva din verksamhet kan du söka långsiktigt ekonomiskt stöd.

Kriterier för att få finansiellt stöd

Du kan få ekonomiskt stöd om din butik:

  • Har ett varierat utbud av dagligvaror, såsom livsmedel och hygienartiklar.
  • Ligger mer än 10 kilometer från en annan liknande affär, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse.
  • Har fast lokal så att kunder kan handla året om.
  • Har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Omfattning på det finansiella stödet

Region Uppsala hanterar stödet på uppdrag av Tillväxtverket. Möjlighet att söka stödet bestäms årligen utifrån om Tillväxtverket beslutar att avsätta medel till särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen. Även stödets storlek bestäms på nationell nivå och kan variera från år till år. Bidraget betalas ut årsvis i efterskott, vilket innebär att stödet du söker är för året som gått.

Läs mer om stödets storlek på Tillväxtverket.se

Ansök om stöd

Skicka din ansökan senast 30/4.

Registrera din ansökan om ekonomiskt stöd på Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. 

Kontakt

Toni Jonsson

Utvecklingsledare, Näringsliv