Region Uppsala innovation

Har du en idé eller prototyp av en ny produkt eller tjänst som skulle kunna underlätta det dagliga arbetet inom hälso- och sjukvården? Då har du kommit rätt. Det är vår uppgift att göra det möjligt för dig som innovatör eller företag att utveckla och utvärdera idéer och prototyper som kan vara till nytta för hälso- och sjukvården.

Har du en färdig produkt eller tjänst hänvisar vi dig till upphandling och inköp upphandling@regionuppsala.se.

Hur går processen till?

Du inleder genom att kontakta oss och fylla i vårt ansökningsformulär. I formuläret besvarar du frågor om din idé eller prototyp. Genom detta får vi en klar och sammanfattande bild som underlättar vår bedömning av hur vi bäst kan stödja dig.

Efter att bedömningen är klar bokar vi in ett möte med dig. Under vårt första möte informerar vi dig om hur vi kan hjälpa dig framåt och ger dig vägledning om hur du bör förbereda dig inför eventuella möten med hälso- och sjukvården

Kontaktformulär

 

Berätta om din idé via vårt kontaktformulär. Vi kommer sedan att återkoppla till dig inom sju arbetsdagar.

Till kontaktformuläret

 

Share your idea with us! Please fill out our inquiry form and we will get back to you within seven business days.

To the form

Vi sätter dig i kontakt med användare och vårdmiljöer

Genom samarbete mellan kliniker, företag, forskare och patienter kan idéerna utvärderas, testas och utvecklas till färdiga innovationer. Vi har ett brett nätverk av kliniska experter på sjukhuset och på så sätt får företag tillgång till den stora idékraft och kunskap som finns hos personalen inom sjukvården. Med hjälp av oss får du stöd för samarbeten som gör att vårdens behov, patientens upplevelse, modern teknik och ny forskning kan samverka för att ta fram nya effektiva lösningar. 

Vi graderar produkter och tjänster enligt TRL-skalan (Technology Readiness Level)

  • TRL 1–2

Samtal med vårdens experter om en idé. Under en timmes möte får du möjlighet att stämma av din idé med utvalda experter inom de vårdområde som din idé befinner sig i. Det handlar inte om något säljmöte. Du förväntas förbereda dig inför mötet med specifika frågeställning gällande din idé.

  • TRL 3–4

Utvärdering prototyp steg 1. Här får du möjlighet att utvärdera din prototyp tillsammans med utvald vårdpersonal. Utvärderingen sker i icke klinisk miljö. Utvärderingen sker under max två timmar. Fokus ligger på användbarheten av den tänkta produkten/tjänsten.

  • TRL 5–6

Utvärdering prototyp steg 2 Här får du möjlighet att få din prototyp utvärderad av vårdpersonal och patienter i en riktig klinisk miljö. Utvärderingen kan till skillnad från utvärdering av prototyp steg 1, pågå i flera dagar. Fokus ligger på användbarheten av den tänkta produkten/tjänsten.

  • TRL 7–8

Kliniska studier Vi hänvisar dig till att kontakta Kansliet för kliniska prövningar kliniskaprovningar@akademiska.se.

  • TRL 9

Färdig produkt eller tjänst Vi hänvisar dig att kontakta upphandlingen upphandling@regionuppsala.se.

Stödsystemet för innovation i Uppsala

I Uppsala finns bra förutsättningar att lyckas med sin idé eller med sitt företag - tack vare vårt effektiva innovationsstödsystem.

Aktörerna i Uppsala arbetar för att innovatörer, studenter, forskare och entreprenörer ska lyckas med sin affärsidé, växa och bli framgångsrika företag.

Organisationerna som tillsammans bildar innovationsstödsystemet representerar olika typer av expertis och kan ge olika typer av stöd.

Stuns Life Science som är branschstödjande, Connect som samlar privata affärsänglar medan Almi Företagspartner stöttar mindre företag. Uppsala universitet Innovation, Uppsala universitet Holding och SLU Holding arbetar med studenter och forskare kring frågor som rör patent, affärsidéer, finansiering och hur man kan samverka med näringslivet. Drivhuset hjälper studenter med kontorsplats och nätverk och Nyföretagarcentrum hjälper nya företag att lyckas.

Vi kan guida dig till rätt aktör i stödsystemet till den organisation som bäst kan hjälpa dig vidare i utvecklingen av idén och uppstarten av ditt eventuella framtida företag.

Inom stödet finns också företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) som har rankats som en av världens bästa företagsinkubatorer. Här kan idébärare, företagare, forskare eller entreprenörer med en innovativ affärsidé få stöd i arbetet med att starta, utveckla eller skala upp sin verksamhet genom deras olika affärsutvecklingsprogram och breda kontaktnät. UIC antar varje år cirka 60 projekt eller företag inom alla branscher.

Forskning och innovation

Storgatan 27, 75331 Uppsala