Region Uppsala innovation

Region Uppsala innovation verkar för att Region Uppsalas hälso- och sjukvård ska samverka med företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer. 

Vi stöttar också Region Uppsalas innovatörer på deras resa med att utveckla produkter eller tjänster som är tänkta att förbättra vården.

Experter

Vi har ett brett nätverk av kliniska experter på sjukhuset. Genom oss får företag tillgång till den stora idékraft och kunskap som finns hos personalen inom sjukvården.

Produktutvärdering

Att involvera användaren tidigt i produktutvecklingen leder till bättre produkter till gagn för patienten. Vi kan erbjuda användbarhetstest och utvärdering av produkter framtagna för sjukhus- och vårdmiljö.

För anställda i Region Uppsala

Är du anställd inom sjukvården i Region Uppsala och har en idé om en ny produkt eller tjänst som förbättrar vården? Då kan vi på Region Uppsala Innovation hjälpa dig vidare. Vi ser bland annat till att reglera rättigheterna till din idé gentemot din arbetsgivare.
Fyll i vårt formulär och skicka in din idébeskrivning

Kontakt

Region Uppsala Innovation

Adress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
E-post: innovation@regionuppsala.se