Region Uppsala innovation

Nyskapande produkter, tjänster och metoder har en central roll i Region Uppsalas satsning på att ständigt utveckla hälso- och sjukvården. Många idéer om innovationer föds bland företag och innovatörer men också bland vårdens medarbetare.

Genom samarbete mellan kliniker, företag, forskare och patienter kan idéerna utvärderas, testas och utvecklas till färdiga innovationer. Vi har ett brett nätverk av kliniska experter på sjukhuset och på så sätt får företag tillgång till den stora idékraft och kunskap som finns hos personalen inom sjukvården. Via Region Uppsala innovation ges stöd för samarbeten som gör att vårdens behov, patientens upplevelse, modern teknik och ny forskning kan samverka för att ta fram nya effektiva lösningar. 

Vårt expertområde är idé- och affärsutveckling

Har du en idé du vill utveckla eller prototyp på en produkt eller tjänst som kan komma till användning i Region Uppsala eller utanför vår egen verksamhet? En idé kan också handla om nya processer, modeller, nya applikationsområden eller metoder som andra kan ha nytta av.

Vi guidar dig i frågor om utveckling, samarbeten, immaterialrätt, avtal eller finansiering. Vi, tillsammans med dig gör en första bedömning och kartläggning av idéen och vilka insatser som krävs för att föra den vidare till exempelvis Uppsala innovationscenter, Almi, Uppsala universitet innovation och liknande som vi har nära samarbete med.

Våra metodverktyg

Vi erbjuder processtöd och arbetar utifrån tre olika metodverktyg, Idékraft, Expertkraft och Innovationsjakten. Alla metoder har ett strukturerat arbetssätt att ta vara på förslag och idéer. Läs om hur metodverktygen hjälper dig att realisera din idé!

Expertkraft - boka ett expertmöte!

Metodverktyg för dig som är innovatör eller företagare.

Idékraft - skicka in din idé till idékoordinator!

Metodverktyg för dig som har en idé för ditt arbete eller verksamhet i Region Uppsala.
Två personer som tar i hand

Det här är Region Uppsala innovations uppdrag

Läs om kompetensen, stödet och utbildningen vi erbjuder!

Är du anställd inom Region Uppsala och har en idé om en ny produkt eller tjänst som du vill utveckla? Då kan vi på Region Uppsala Innovation hjälpa dig vidare. Vi ser bland annat till att reglera rättigheterna till din idé gentemot din arbetsgivare. Fyll i vårt formulär och skicka in din idébeskrivning!

Fyll i idéformuläret!

Kontakt

Region Uppsala Innovation

Storgatan 27, 753 31 Uppsala