Region Uppsala innovation

Har du kommit på en lösning, en produkt eller tjänst som underlättar det dagliga arbetet i hälso- och sjukvården? Då har du kommit rätt. Det är vår uppgift att möjliggöra för dig som innovatör eller företag att utveckla och utvärdera idéer och innovationer som kommer till nytta för till exempel invånare, företag, och patienter/brukare. 

Hur går det till?

Du tar en första kontakt med oss genom att fylla i vårt kontaktformulär. I kontaktformuläret får du svara på frågor kring din idé eller innovation. På så sätt får vi en tydlig och samlad bild som hjälper oss att göra en bedömning kring hur vi hjälper dig vidare på bästa sätt.

När vi har gjort bedömningen så bokar vi in ett möte med dig. På vårt första möte beskriver du din idé eller visar upp din protoyp för en grupp experter från verksamheten. Du får direkt återkoppling på hur väl idén eller produkten fungerar för verksamheten och tips på anpassningar för att möta verksamhetens behov.

Kontaktformulär

 

Berätta om din idé via vårt kontaktformulär. Vi kommer sedan att återkoppla till dig inom sju arbetsdagar.

Till kontaktformuläret

 

Share your idea with us! Please fill out our inquiry form and we will get back to you within seven business days.

To the form

Vi sätter dig i kontakt med användare och vårdmiljöer

Genom samarbete mellan kliniker, företag, forskare och patienter kan idéerna utvärderas, testas och utvecklas till färdiga innovationer. Vi har ett brett nätverk av kliniska experter på sjukhuset och på så sätt får företag tillgång till den stora idékraft och kunskap som finns hos personalen inom sjukvården. Med hjälp av oss får du stöd för samarbeten som gör att vårdens behov, patientens upplevelse, modern teknik och ny forskning kan samverka för att ta fram nya effektiva lösningar. 

Innovationsstödsystemet i Uppsala

I Uppsala finns bra förutsättningar att lyckas med sin idé eller med sitt företag - tack vare vårt effektiva innovationsstödsystem.

Aktörerna i Uppsala arbetar för att innovatörer, studenter, forskare och entreprenörer ska lyckas med sin affärsidé, växa och bli framgångsrika företag.

Organisationerna som tillsammans bildar innovationsstödsystemet representerar olika typer av expertis och kan ge olika typer av stöd.

Stuns Life Science som är branschstödjande, Connect som samlar privata affärsänglar medan Almi Företagspartner stöttar mindre företag. Uppsala universitet Innovation, Uppsala universitet Holding och SLU Holding arbetar med studenter och forskare kring frågor som rör patent, affärsidéer, finansiering och hur man kan samverka med näringslivet. Drivhuset hjälper studenter med kontorsplats och nätverk och Nyföretagarcentrum hjälper nya företag att lyckas.

Vi kan guida dig till rätt aktör i stödsystemet till den organisation som bäst kan hjälpa dig vidare i utvecklingen av idén och uppstarten av ditt eventuella framtida företag.

Inom stödet finns också företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) som har rankats som en av världens bästa företagsinkubatorer. Här kan idébärare, företagare, forskare eller entreprenörer med en innovativ affärsidé få stöd i arbetet med att starta, utveckla eller skala upp sin verksamhet genom deras olika affärsutvecklingsprogram och breda kontaktnät. UIC antar varje år cirka 60 projekt eller företag inom alla branscher.

Kontakt

Region Uppsala Innovation

Storgatan 27, 753 31 Uppsala