Utbildning om barnets rätt

Personalgrupper som möter eller arbetar för barn, ungdomar och familjer behöver diskussioner och påfyllning om barnets rätt. För verksamheter inom och på uppdrag av Region Uppsala erbjuds kostnadsfritt stöd och utbildning, genom ett partnerskap med Barnombudet i Uppsala. Ni som arbetar i eller åt Uppsala kommun kan få samma stöd av barnombudet.

Utbildning kan handla om barnets delaktighet, barnskydd, barnkonsekvensanalyser med mera. Vill ni ha specialiserad kunskap om delar av barnets rätt kan ni också vända er till andra resurser inom Region Uppsala (länk till "Läs mer om barnets rätt")

För anställda med tillgång till PingPong finns digital utbildning om barnrätt.

Forum barnrätt: ett öppet digitalt möte varje månad. Kontakta Martin Price för länk och tider.

Verktyg, mallar och utbildning

Kontakt

Martin Price

Barnrättslig rådgivare