Energieffektivisering

Vi har gjort stora satsningar på att bli mer effektiva i vår energianvändning och använda mer förnybar energi. Varje sparad kilowattimme och egen produktion av förnybar elenergi kan bidra till minskad energiproduktion från fossila bränslen.

Sedan 2010 har vi minskat vår totala användning per kvadratmeter av el, värme och kyla med 39 procent. Det här har vi gjort:

  • Optimerat driften genom att definiera temperaturer, ställa in verksamhetstider och strukturera arbetet med felanmälan på inomhusklimat.
  • Regelbundet följa upp användning av energi.
  • Kartlägga energianvändningen och göra riktade åtgärder.
  • Installera solceller.

Solceller och energiportal

Vi har installerat solceller som motsvarar två fotbollsplaner. Två procent av all el vi konsumerar kommer från våra egna solceller. Det motsvarar 125 villors årliga förbrukning.

Olika modeller och sätt att placera solceller

Det finns inte så många jämförande tester av solceller. Därför har vi i vår stora solcellspark installerat flera olika typer: klassiska och toppmoderna, platta och vinklade.

Energiportalen

Vi samlar in data så att vi kan svara på frågor om solceller. Databasen är öppen för alla och målet är att vi ska dela med oss av våra erfarenheter för att driva på omställningen till ett fossilfritt energisystem.

Energiportalen (energiportalregionuppsala.se)

 

Kontakt

Jonas Eriksson

Teknikchef