Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala

I ESF-projektet ISA – insatser i samverkan för unga i Region Uppsala samverkar vi med åtta delprojekt för att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar i Uppsala län.

Andelen unga som varken arbetar eller studerar i Uppsala län är alltför hög. Projektet ska genomföra åtgärder för att motverka skolavhopp, förbättra skolresultaten och öka samverkan mellan målgruppens relevanta aktörer i länet. 

Om projektet ISA

I projekt ISA har vi gått samman med åtta delprojekt: Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun utbildningsförvaltningen, Älvkarleby kommun samt Samordningsförbundet i Uppsala län.

Projektet arbetar med olika aktiviteter: förebyggande, uppsökande, motiverande, kunskapshöjande och aktiviteter för samverkan. Fokus ligger på organisationer och aktiviteter som ska utveckla och främja samverkan i regionen. Projektets styrka ligger i att många aktörer samverkar.

Målgrupp

Projektets målgrupp är unga kvinnor, unga män och unga med annan könstillhörighet i åldrarna 13–29 år som behöver stöd för att fortsätta sina studier eller återgå till studier eller arbete. Olika delprojekt har olika målgrupper beroende på vilket fokusområde de har.

  • Heby kommun: 16–29 år.
  • Håbo kommun: 16–29 år.
  • Knivsta kommun: 13–19 år.
  • Tierp kommun: 20–29 år.
  • Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen: 20–29 år.
  • Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen: 16–20 år.
  • Älvkarleby kommun: 13–16 år.

Samordningsförbundet i Uppsala län har till skillnad från kommunerna inga deltagare. De ska i stället utveckla metoden SMAIL, skattning mot arbete i länet, så att den fungerar att använda på projektets yngre målgrupp.

Fakta om projektet

Europeiska unionen flagga

Region Uppsala är projektägare och finansieras genom ESF och POA2. Projektet genomförs 31 mars 2023 till 30 mars 2026. Antalet deltagare är
1 883 personer. Total budget är 75 513 195 kronor, medfinansiering 34 736 085 kronor och med bidrag från EU 40 777 110 kronor.

 

Kontakt

eu_projekt@regionuppsala.se

Skicka ett mejl till oss om du vill komma i kontakt med någon i de andra delområden som ingår i projektet.