ÖMS – samarbete inom östra Mellansverige

De sju regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) fungerar allt mer som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. ÖMS genomför studier för att undersöka och sprida kunskap om förutsättningarna för att öka integreringen mellan länen.

Regioner som ingår i ÖMS-samarbetet är Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötland. Även Mälardalsrådet ingår i samarbetet.

ÖMS 2050

Genom en tät samverkan kan regionerna inom ÖMS-samarbetet dra nytta av varandras styrkor och därigenom kunna utvecklas optimalt.

Regionerna i östra Mellansverige publicerade 2018 sin gemensamma strategi under namnet ÖMS 2050.

Den strategiska inriktningen i ÖMS 2050 innebär att:

  • Integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna.
  • Verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena.
  • Länka samman de regionala huvudorterna genom tvärförbindelser
  • Stärka ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund.
  • Säkra en resurseffektiv och hållbar godsförsörjning.

Kraftförsörjning

ÖMS har tagit fram en rapport om kraftförsörjningssituationen i östra Mellansverige.

Rapporten ger en sammanfattande bild av kraftförsörjningssituationen inom ÖMS och kopplingen till den svenska kraftförsörjningen ur ett 2030 perspektiv. Rapporten syftar till att påvisa hur kraftförsörjning påverkar regionerna inom ÖMS möjligheter att arbeta med det regionala utvecklingsuppdraget samt huruvida de kraftförsörjningsutmaningar som finns inom ÖMS bör betraktas ur ett storregionalt perspektiv.

Nodstadsrapporten

De sju regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) fungerar allt mer som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. De storregionala nodstäderna i östra Mellansverige, och de regionala stadskärnorna i Stockholms län, har en särskild betydelse för att stärka samband och storregional funktionalitet. Det visar rapporten På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige. Nodstädernas roller, stadsutveckling och funktionella samband.

De sju regionerna i östra Mellansverige är Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Sörmland och Östergötland. Även Mälardalsrådet deltar i samarbetet.

Nodstäderna inom i dessa regionerna är Stockholm, Södertälje, Flemingsberg, Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Arlanda-Märsta, Uppsala, Gävle, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping.