Regional kompetensförsörjning: prognoser och rapporter

På den här sidan finns prognoser och statistik inom kompetensförsörjning i Uppsala län.

Kontakt

Kim Scharafinski

Strateg regional kompetensförsörjning