Stuns Energi

Stuns energi arbetar för att främja marknadsintroduktion av hållbara energilösningar.

Kundernas behov styr och verksamheten består framförallt av användardrivna demonstrationsmiljöer och testbäddar. Dessa metoder fungerar dels som bryggor till marknaden för nya varor, tjänster och system. Men också som kontaktyta för främst mindre företag mot tidiga kunder på energiområdet.

Region Uppsala är en samverkanspartner och stödgivare åt Stuns Energi. Läs mer om samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle på Stuns Energis webbplats.