Stuns Life Science

Stuns Life Science bygger nya vägar för att långsiktigt stärka life science sektorns konkurrenskraft och tillväxt. Detta sker i ett nära samarbete med industrin, universiteten, sjukvården och samhället.

Sedan 2003 har antalet anställda i Uppsalas life science företag ökat med 12 procent. Samtidigt har omsättningen ökat med 55 procent.