Stuns Life Sience

STUNS Life Science bygger nya vägar för att långsiktigt stärka life science sektorns konkurrenskraft och tillväxt. Detta sker i ett nära samarbete med industrin, universiteten, sjukvården och samhället.

Sedan 2003 har antalet anställda i Uppsalas life science företag ökat med 12 %. Samtidigt har omsättningen ökat med 55 %.

Kontakt