Stuns

Stuns uppgift är att utveckla samarbetet mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer.

Målet är att förstärka konkurrenskraften hos Uppsala län, universiteten i Uppsala och företagen i Uppsala län och att därigenom stimulera ekonomisk tillväxt.
Mer information om Stuns och kontaktuppgifter hittar du på deras webbplats.