Tidiga insatser i samverkan i Region Uppsala

Projektet Tidiga insatser i samverkan i Region Uppsala arbetar för att individer som är nya i Sverige ska få en förbättrad etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

Om projektet Tidiga insatser i samverkan i Region Uppsala

Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala och sex kommuner inom Uppsala län. Vi arbetar för att tredjelandsmedborgare, det vill säga individer som är nya i Sverige, bosatta inom Uppsala län och kommer från ett land utanför EU, ska få en förbättrad etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Projektet ska även bidra till förbättrad samverkan hos ansvariga myndigheter och aktörer inom länet.

Projektets ska ta fram en hållbar modell för samverkan inom länet. Projektet medfinansieras av Europeiska unionens Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Insatser för en förbättrad etablering på arbetsmarknaden och i samhället

Exempel på insatser:

  • datakurs
  • hälsokurs
  • jobbsökarkurs
  • språkpraktik
  • individuell vägledning
  • information om fritidsaktiviteter.

Fakta om projektetEuropeiska unionen flagga

Region Uppsala är projektägare och driver projektet tillsammans med kommunerna Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala och Östhammar. Projektet har totalt en budget på 50 980 778 kronor varav 45 883 238 kronor finansieras av AMIF. Projektet pågår mellan 1 januari 2023 och 31 december 2025. Projektets olika aktiviteter ska vara till hjälp för cirka 1200 personer som är tredjelandsmedborgare i deras etablering i det svenska samhället.