Vägledkompetens – vägledning för framtidens arbetsmarknad i Östra Mellansverige

I ESF-projektet #vägledKompetens samverkar vi med flera regioner. Syftet är att stärka vägledningen och kompetensutveckla personal som guidar unga och vuxna till studier eller arbete.

Gå utbildningarna digitalt fram till och med april 2024.

Digital utbildningsportal

Om projekt #vägledKompetens

I projekt #vägledKompetens är vi fem regioner som gått samman för att kompetensutveckla personal som jobbar med eller har ansvar för vägledningsfrågor. Genom att driva på utveckling inom vägledningsområdet kan vi få till en bättre matchning, minska antalet felval och säkra en hållbar kompetensförsörjning som hänger med i arbetsmarknadens behov av kompetens. Insatserna görs inom tre områden:

  • Breddat ansvar för vägledning.
  • Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning.
  • Behovsanpassad vägledning.

Projektet har även fokus på att stärka styrning och samordning av vägledning på lokal och regional nivå samt motverka könsstereotypa studie- och yrkesval.

Målgrupp

Vi vill nå hela kedjan inom vägledning, från styrning och ledning till dem som arbetar på individnivå. Det innebär att vi riktar oss till alla som på något sätt jobbar med eller har ansvar för att guida, inspirera eller fungera som bollplank åt unga och vuxna som ska välja studier eller yrke. Till exempel personal inom studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltning, folkhögskola och vuxenutbildning och representanter från arbetslivet.

Fakta om projektetEU_flagga_EurSocfond_242x242.png

Satsningen drivs av Region Uppsala (projektägare), Region Västmanland, Region Östergötland, Region Örebro län och Region Sörmland tillsammans med cirka 40 samverkanspartners. Vi har beviljats 11 230 000 kronor från Europeiska socialfonden och projektet pågår mellan 1 januari 2022 och 31 mars 2023. Vi beräknar att projektets kompetensutvecklingsinsatser kommer att nå 2 500 individer i hela Östra Mellansverige.

Mål med projektet

Målet med projektet är att höja kompetensen för alla som arbetar med att stötta och vägleda individer till studier och arbete, genom ökad kunskap om arbetsmarknaden och dess snabba förändringar, att få till en god omvärldsbevakning och en förståelse för arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov.

Kontakt

Lennart Svanström

Projektledare regional utveckling