Kultur

Region Uppsalas kulturförvaltning Kultur och bildning arbetar med länsövergripande kultur- och folkbildningsfrågor genom egen verksamhet, bidrag och stipendier.

Här på Samverkanswebben kan du hitta information som underlättar för dig i din verksamhet, vare sig du är kulturskapare eller arrangör eller jobbar inom kultur, folkbildning, bibliotek, skola, vård eller något annat område.

Kultur och bildnings verksamheter

Läs mer om vad Kultur och bildning jobbar med på www.regionuppsala.se/kultur