Kultur

Region Uppsalas kulturförvaltning Kultur och bildning arbetar med länsövergripande kultur- och folkbildningsfrågor genom egen verksamhet, bidrag och stipendier.

Här på Samverkanswebben kan du hitta information som underlättar för dig i din verksamhet, vare sig du är kulturskapare eller arrangör eller jobbar inom kultur, folkbildning, bibliotek, skola, vård eller något annat område.

Läs mer om vad Kultur och bildning arbetar med på www.regionuppsala.se/kultur

Kultur och bildnings verksamheter

Läs mer om vad Kultur och bildning jobbar med på www.regionuppsala.se/kultur

Kulturnyheter

Kurs i storytelling på Wiks folkhögskola

2021-01-07
Wiks folkhögskola startar en ny tremånaderskurs i storytelling. Kursen passar dig som vill berätta och få verktyg att förmedla dina berättelser.

Ansökan till ny yrkeshögskoleutbildning till tolk är öppen

2021-01-07
Wiks folkhögskola startar i mars en yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk i språken arabiska, somaliska och tigrinja.

Dansfilm om mötet med fiktion och hypnos

2020-12-18
Den 30 december startar visningen av dansfilmen NREM Del 1: K-Complex på sociala medier. Filmen dokumenterar dansföreställningen med samma namn som ägde rum på Uppsala konstmuseum i höstas. Föreställningen, med koreografi av Nicole Neidert, är ett samarbete mellan Uppsala konstmuseum och danskonsulenten vid Region Uppsala.

Ny kartläggning av bild- och formkonstnärernas villkor i Uppsala län

2020-12-17
Under hösten har Kultur och bildning låtit göra en kartläggning av de professionella bild- och formkonstnärernas villkor och förutsättningar i Uppsala län. Uppdraget gick till konsulten Lena Uhlander, TYP Kulturkapital, som nu presenterar resultatet av kartläggningen i en rapport.
Alla nyheter

Kontakta Kultur och bildning

018-611 00 00 (växel)
E-post: kultur@regionuppsala.se
Post: Kultur och bildning
751 85 Uppsala
Besök: Storgatan 27
Uppsala

Tillgänglighet
Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.