Kultur

Region Uppsalas kulturförvaltning Kultur och bildning arbetar med länsövergripande kultur- och folkbildningsfrågor genom egen verksamhet, bidrag och stipendier.

Här på Samverkanswebben kan du hitta information som underlättar för dig i din verksamhet, till exempel om du är kulturskapar, arrangör eller jobbar inom kultur, folkbildning, bibliotek, skola, vård eller något annat område. Gå till menyn uppe till vänster för att gå vidare eller välj område här nedanför.

Två barn läser en bok i sommargräs.

Biblioteksutveckling

Fokusområden och samverkan med länets bibliotek och med andra aktörer.
En uppslagen laptop i bibliotek.

Bidrag och stipendier

Region Uppsalas bidrag och stipendier inom kultur.
Två personer utomhus framför ett staffli

Stöd för dig som arbetar med kulturskapande

Du som arbetar professionellt med kultur eller är aktiv inom föreningslivet kan få stöd och möjlighet att nätverka med andra inom dans, film, konst, litteratur och teater.
Två personer målar på staffli

För skola, lärare och pedagoger

Lärarfortbildningar, samordnade studie- och utbudsdagar, förmedling av pedagoger och kulturskapare, erbjudanden om workshops och verkstäder.
Tecknad illustration av två papegojor som läser en bok.

Språknätet

Hur vi främjar de yngsta barnens språkutveckling tillsammans med vuxna i barns närhet.
Tecknad illustration

Kultursamverkansmodellen och kulturskaparrådet

Kultursamverkansmodellen och de kulturpolitiska målen är utgångspunkt för den regionala kulturplanen.

Kulturnyheter

2023-01-30
Kortfilmen "Little to Big" av Ellen Fiske och Ellinor Hallin tog hem Guldbaggen för bästa kortfilm när 2022 års bästa svenska filmer korades den 23 januari på Cirkus. "Little to Big" har fått ett regionalt filmstöd av Region Uppsala och följer kuratorerna hos BRIS när de tar emot samtal från barn och ungdomar.
2022-12-15
I två specialtillverkade skåp beskriver konstnärerna Charlotta Östlund och Jens Henricson i konstnärlig form berörande historier från patienters livsberättelser.
2022-11-22
För andra gången genomför Region Uppsala ett mentorskapsprogram inom konst. Nu har mentor och adept antagits. Mentorskapsprogrammet har som syfte att stödja konstnärer i Uppsala län att utveckla sitt konstnärskap och konstnärliga idéer samt möjliggöra konstnärligt utbyte.
2022-11-22
Kultur och bildning har fattat beslut om årets andra och sista fördelning av regionalt projektbidrag inom kultur, enligt riktlinjer fastslagna av Region Uppsalas kulturnämnd. Fem projekt som bidrar till utvecklingen av kulturlivet i Uppsala län beviljas bidrag om totalt 487 150 kronor.

Kontakt

018-611 00 00 (växel)

E-post: kultur@regionuppsala.se

Post: Kultur och bildning, 751 85 Uppsala

Besök: Storgatan 27, Uppsala

Tillgänglighet: Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.