Kultur

Region Uppsalas kulturförvaltning Kultur och bildning arbetar med länsövergripande kultur- och folkbildningsfrågor genom egen verksamhet, bidrag och stipendier.

Här på Samverkanswebben kan du hitta information som underlättar för dig i din verksamhet, till exempel om du är kulturskapar, arrangör eller jobbar inom kultur, folkbildning, bibliotek, skola, vård eller något annat område. Gå till menyn uppe till vänster för att gå vidare eller välj område här nedanför.

Två barn läser en bok i sommargräs.

Biblioteksutveckling

Fokusområden och samverkan med länets bibliotek och med andra aktörer.
En uppslagen laptop i bibliotek.

Bidrag och stipendier

Region Uppsalas bidrag och stipendier inom kultur.
Två personer utomhus framför ett staffli

Stöd för dig som arbetar med kulturskapande

Du som arbetar professionellt med kultur eller är aktiv inom föreningslivet kan få stöd och möjlighet att nätverka med andra inom dans, film, konst, litteratur och teater.
Två personer målar på staffli

För skola, lärare och pedagoger

Lärarfortbildningar, samordnade studie- och utbudsdagar, förmedling av pedagoger och kulturskapare, erbjudanden om workshops och verkstäder.
Tecknad illustration av två papegojor som läser en bok.

Språknätet

Hur vi främjar de yngsta barnens språkutveckling tillsammans med vuxna i barns närhet.
Tecknad illustration

Kultursamverkansmodellen och kulturskaparrådet

Kultursamverkansmodellen och de kulturpolitiska målen är utgångspunkt för den regionala kulturplanen.

Kulturnyheter

2022-05-23
Ellinor Ljungkvist verksam i Örebro län erhåller Region Uppsalas residens inom danskonstområdet. Ellinor bedriver en dansverksamhet som heter Gala Dance Bergslagen.
2022-05-05
Med anledning av kriget i Ukraina och flyktingströmmen till Sverige har Region Uppsala folkhögskola ansökt och beviljats bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för att snabbt få fram nya tolkar i ukrainska.
2022-05-03
Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt författarskap? Har du fastnat i ett dilemma? Har du idéer du behöver utveckla? Ansök då om en plats i mentorskapsprogrammet för författare i Uppsala län.
2022-05-02
Förvaltningen Kultur och bildning vid Region Uppsala har beslutat att utse Teater Nu till mottagare av årets teaterresidens hos Hållnäs konstkoloni.

Kontakt

018-611 00 00 (växel)

E-post: kultur@regionuppsala.se

Post: Kultur och bildning, 751 85 Uppsala

Besök: Storgatan 27, Uppsala

Tillgänglighet: Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.