Sök bidrag till att arrangera scenkonst

Dans eller teater för barn och unga

Ideella föreningar eller kommuner i Uppsala län kan ansöka om bidrag för att arrangera eller besöka dans- eller teaterföreställningar producerade av professionella dans- eller teatergrupper. Barn- och ungdomsföreställningar prioriteras.

Bidrag utgår med högst 50 procent av gage eller biljettkostnad, dock högst 6 000 kronor per föreställning. 

Ansökan kan göras löpande, men senast 14 dagar innan arrangemanget äger rum.

Offentliga scenkonstföreställningar

Med anledning av att Scenkonstkarusellen inte genomförs under 2020 utlyser Region Uppsala i stället ett arrangörsbidrag för scenkonst. Ideella föreningar och kommuner kan söka bidrag för att arrangera offentliga scenkonstföreställningar.

Medlen kvoteras till respektive kommun utifrån principen att de med lokala riksteaterföreningar som kan arrangera föreställningar har en högre summa att tillgå. Bidrag utgår med högst 50 procent av föreställningsgaget, men maximalt 15 000 kronor per föreställning. 

Dansproduktioner prioriteras. Men bidrag kan även sökas för exempelvis föreställningar riktade till nationella och andra minoriteter, ungdomar/unga vuxna, för arrangören nya målgrupper, samt föreställningar på landsbygden.

Ansökningsperioden är löpande och infaller mellan 1 mars och 30 september, efter det datumet görs en sammanslagning av resterande medel till en allmän pott som samtliga kommuners verksamheter och föreningar kan ansöka om för resten av året – med samma kriterier som tidigare. Ansökan ska vara Region Uppsala tillhanda senast 14 dagar innan arrangemanget äger rum.

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Danskonsulent

Anneli Olsson

Teaterkonsulent