Sök bidrag till att arrangera scenkonst

Det finns två olika arrangörsstöd - ett för barn och unga och ett för offentliga föreställningar. Du kan ansöka löpande men senast 14 dagar innan arrangemanget äger rum. Vi betalar ut stödet efter föreställningstillfället, när du som ansökt om stödet har redovisat.

Arrangörsstöd för dans eller teater för barn och unga

Ideella föreningar och kommunala verksamheter i Uppsala län kan ansöka om regionalt arrangörsstöd för att arrangera dans- eller teaterföreställningar producerade av professionella grupper. Föreställningar riktade till barn och unga prioriteras. Regionalt arrangörsstöd kan endast ansökas för gagekostnader, ej för resor, boende eller traktamente. Bidrag utgår med högst 50 procent av det totala gaget. Ansökningsperioden är löpande hela året. Kontaktpersoner för stödet är Kajsa Bilius (teater) och Eva Forsberg Pejler (dans), se kontaktuppgifter längre ned.

Arrangörsstöd för offentlig scenkonst

Ideella föreningar och kommunala verksamheter kan ansöka om regionalt arrangörsstöd för offentliga scenkonstföreställningar för vuxna och unga vuxna. Med scenkonst menar vi alla genrer av teater, dans, musikteater och nycirkus, men stödet gäller inte för enbart musikprogram. Vi beviljar bidrag med högst 50 procent av gaget, med en beloppsgräns på max 15 000 kronor per föreställning. Ansökningsperioden är löpande hela året. Kontaktperson för stödet är Anni Gustafsson, se kontaktuppgifter längre ned.

Kommunikation

Vid all offentlig/extern kommunikation ska det framgå att arrangemanget stöds av Region Uppsala. Antingen genom att Region Uppsalas logotyp används, eller att arrangemanget beskrivs genomföras med stöd av Region Uppsala.

Ansökan och redovisning

Ansökan om båda bidragen görs i e-tjänsten Apply, liksom redovisning av arrangemang som du sökt bidrag för. För frågor, kontakta gärna ansvarig handläggare.

Ansök om arrangörsstöd via apply.se/regionuppsala

Ansök i Apply här!

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Kajsa Bilius

Lärare Storytelling / Verksamhetsutvecklare kultur