Sök bidrag till att arrangera scenkonst

Det finns två olika arrangörsstöd - ett för barn och unga och ett för offentliga föreställningar. Du kan ansöka löpande men senast 14 dagar innan arrangemanget äger rum. Vi betalar ut stödet efter föreställningstillfället, när du som ansökt om stödet har redovisat.

Dans eller teater för barn och unga

Ideella föreningar eller kommuner i Uppsala län kan ansöka om bidrag för att arrangera eller besöka dans- eller teaterföreställningar producerade av professionella dans- eller teatergrupper. Barn- och ungdomsföreställningar prioriteras. Bidrag utgår med högst 50 procent av gaget, dock högst 6 000 kronor per föreställning.  Kontaktperson för teater för barn och unga är Kajsa Bilius och kontakt för dans för barn och unga är Eva Forsberg Pejler.

Stöd för offentlig scenkonst

Ideella föreningar och kommunal verksamhet kan söka stödet för offentliga scenkonstföreställningar för vuxna och unga vuxna. Med scenkonst menar vi alla genrer av teater, dans, musikteater och nycirkus, men stödet gäller inte för konsertprogram. Vi beviljar bidrag med högst 50 procent av gaget, med en beloppsgräns på max 15 000 kronor per föreställning. Ansökningsperioden är löpande hela året. Kontaktperson är Anneli Olsson, se längst ned på sidan. 

Ansökan och redovisning

Ansökan om båda bidragen görs i e-tjänsten Apply, liksom redovisning av arrangemang som du sökt bidrag för. För att redovisa arrangemang som beviljats stöd innan 1 oktober 2021, kontakta ansvarig handläggare. 

Ansök om arrangörsstöd via apply.se/regionuppsala

Ansök i Apply här!

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Anneli Olsson

Verksamhetsutvecklare teater

Kajsa Bilius

Verksamhetsutvecklare teater