Sök bidrag till att arrangera scenkonst

Det finns två olika inriktningar i arrangörsstödet - scenkonst för barn och unga och offentliga föreställningar. Du kan ansöka löpande men senast 14 dagar innan arrangemanget äger rum. Vi betalar ut stödet efter föreställningstillfället, när du som ansökt om stödet har redovisat.

Arrangörsstöd för scenkonst för barn och unga

Ideella föreningar och kommunala verksamheter i Uppsala län kan ansöka om regionalt arrangörsstöd för scenkonst för barn och unga. Stödet gäller professionella föreställningar riktade till barn och unga samt familjeföreställningar, inom alla genrer av dans, teater, musikteater och nycirkus, men ej enbart musikprogram. Regionalt arrangörsstöd kan endast ansökas för gagekostnader, ej för resor, boende eller traktamente. Bidrag utgår med högst 50 procent av det totala gaget. Ansökningsperioden är löpande hela året.

Kontaktperson för stödet är Sara Waller, se kontaktuppgifter längre ned.

Arrangörsstöd för offentlig scenkonst

Ideella föreningar och kommunala verksamheter kan ansöka om regionalt arrangörsstöd för offentliga scenkonstföreställningar för vuxna och unga vuxna. Stödet gäller professionella föreställningar inom alla genrer av dans, teater, musikteater och nycirkus, men ej enbart musikprogram. Regionalt arrangörsstöd kan endast ansökas för gagekostnader, ej för resor, boende eller traktamente. Vi beviljar bidrag med högst 50 procent av gaget, dock med en maxnivå på omkring 15 000 kronor per föreställning. Ansökningsperioden är löpande hela året.

Kontaktperson för stödet är Anni Gustafsson, se kontaktuppgifter längre ned.

Kommunikation

Vid all offentlig/extern kommunikation ska det framgå att arrangemanget stöds av Region Uppsala. Antingen genom att Region Uppsalas logotyp används, eller att arrangemanget beskrivs genomföras med stöd av Region Uppsala.

Ansökan och redovisning

Ansökan om båda bidragen görs i e-tjänsten Apply, liksom redovisning av arrangemang som du sökt bidrag för. För frågor, kontakta gärna ansvarig handläggare. Under jul- och sommarledighet förlängs handläggningstiden.

Ansök om arrangörsstöd via apply.se/regionuppsala

Ansök i Apply här!

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Sara Waller

Verksamhetsutvecklare barn och unga