Sök bidrag för filmproduktion

Region Uppsala stödjer filmare i Uppsala län, bland annat genom teknikutlån och bidrag till produktion av kort- och dokumentärfilm (max 58 minuter lång). Totalt 100 000 kr finns att fördela varje år, och vanligtvis är det ett tiotal projekt som får stöd. 

För att få bidrag måste något av dessa tre kriterier uppfyllas:

- Produktionsbolaget/filmaren har anknytning till Uppsala län och filmaren är bosatt och verksam i länet.
- Filmens innehåll har anknytning till Uppsala län: handlar om en person eller plats i länet.
- Filmen spelas in helt eller delvis i Uppsala län.

Vidare ska den sökande ska ha relevant film- eller konstnärlig utbildning, samt inneha F-skattsedel. Stödet får inte gå till inköp av teknik eller till dokumentation av projekt.

Stödet kan sökas vid tre ansökningstillfällen per år och handläggningstiden är fyra veckor. Sista ansökningsdag för 2020 är

  • 24 januari,
  • 15 maj och
  • 11 september.

Ansökan för nästa fördelning öppnar i mitten av augusti.

Kontakt

Louise Bown

Filmkonsulent