Kulturstipendier för unga från Region Uppsala

Du som är bosatt eller går i skolan i Uppsala län, som lägst fyller 15 år och som högst 25 år, och som ägnar dig åt någon form av konst eller kultur, kan ansöka om Region Uppsalas kulturstipendier för unga. Ansök, eller föreslå någon, senast 1 oktober. Stipendierna är skattefria.

Region Uppsala delar årligen ut ett antal kulturstipendier till unga kulturutövare i Uppsala län, för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom olika konst- och kulturområden. Det kan exempelvis handla om dans, film, fotografi, konst, konsthantverk, musik,  slöjd, teater, skrivande och litteratur, eller någon annan form av kultur.

Så här ansöker du

Ansökan öppnar i början av september och sista ansökningsdag är 1 oktober. Förutom att själv ansöka, är det också möjligt att föreslå någon som stipendiat. För att ansöka eller lämna förslag på stipendiat, registrerar du ett konto och loggar in i ansökningstjänsten Apply.

Fyll i formuläret, bifoga eventuella bilagor, och skicka in. Då kommer ansökan eller förslaget till Region Uppsala för handläggning.

Ansök här

När fattas beslut?

För att ta fram förslag på stipendiater samråder Region Uppsala med expertis inom olika konst- och kulturområden. I beslutet om stipendiater eftersträvas mångfald och bredd, exempelvis vad gäller kön, geografisk spridning och konst- och kulturområden. Beslut fattas vanligtvis i februari, och då meddelas alla som ansökt eller lämnat in förslag.

Hitta på sidan