Regionalt verksamhetsbidrag inom kultur

Region Uppsala fördelar inför varje nytt verksamhetsår verksamhetsbidrag till institutioner och organisationer som har verksamhet av regionalt intresse inom kulturområdet.

Organisationer

De organisationer som för närvarande uppbär regionalt verksamhetsbidrag är

 • Grönsöö kulturhistoriska stiftelse,
 • Konstfrämjandet Uppland,
 • Riksteatern Uppsala län,
 • Stiftelsen Eric Sahlström Institutet,
 • Stiftelsen för ett Medicinhistoriskt museum i Uppsala,
 • Stiftelsen Leufsta,
 • Stiftelsen Nordens folkhögskola Biskops Arnö,
 • Uppsala Internationella Gitarrfestival,
 • Uppsala Internationella Kortfilmfestival,
 • Uppsala Läns Bildningsförbund,
 • Uppsala läns bygdegårdsdistrikt.

Ansökan om verksamhetsbidrag

Ansökan om bidrag ska lämnas senast den 15 oktober för nästkommande år. Ansökan görs via ett digitalt ansökningsverktyg kallat Apply. Verksamhetsplan och budget för det kommande året ska bifogas, liksom verksamhetsberättelse med resultaträkning från föregående år. Beslut om bidrag fattas vanligtvis i december.

Kontakt

Eva Olsson

Strateg