Sök bidrag till att arrangera scenkonst för barn och unga

Du kan ansöka löpande men senast 14 dagar innan arrangemanget äger rum. Vi betalar ut stödet efter föreställningstillfället, när du som ansökt om stödet har redovisat.

Arrangörsstöd för scenkonst för barn och unga

Ideella föreningar och kommunala verksamheter i Uppsala län kan ansöka om regionalt arrangörsstöd för scenkonst för barn och unga. Stödet gäller professionella föreställningar riktade till barn och unga samt familjeföreställningar, inom alla genrer av dans, teater, musikteater och nycirkus, men ej enbart musikprogram. Regionalt arrangörsstöd kan endast ansökas för gagekostnader, ej för resor, boende eller traktamente. Bidrag utgår med högst 50 procent av det totala gaget. Ansökningsperioden är löpande hela året.

Kontaktperson för stödet är Karin Sundequist Sjöberg, se kontaktuppgifter längre ned.

Kommunikation

Vid all offentlig/extern kommunikation ska det framgå att arrangemanget stöds av Region Uppsala. Antingen genom att Region Uppsalas logotyp används, eller att arrangemanget beskrivs genomföras med stöd av Region Uppsala.

Ansökan och redovisning

Ansökan om bidraget görs i e-tjänsten Apply, liksom redovisning av arrangemang som du sökt bidrag för. Under jul- och sommarledighet förlängs handläggningstiden.

Ansök om arrangörsstöd via apply.se/regionuppsala

Ansök i Apply här!

Kontakt

Karin Sundequist

Vik. verksamhetsutvecklare barn och unga