Sök bidrag för filmproduktion

Region Uppsala stödjer filmare i Uppsala län, bland annat genom teknikutlån och bidrag till produktion av kort- och dokumentärfilm (max 58 minuter lång). Totalt 200 000 kronor finns att fördela varje år, och vanligtvis är det ett tiotal projekt som får stöd. 

Kriterier

Regionalt stöd till filmproduktion kan sökas för kort- och dokumentärfilm som är upp till 58 minuter långa. Den sökande ska ha relevant film- eller konstnärlig utbildning och inneha F-skattsedel. För att få möjlighet till bidrag så måste någon av kriterierna nedan uppfyllas. Siffrorna anger prioriteringsordning där punkt nummer ett är viktigast.

1. Produktionsbolaget/filmaren har anknytning till Uppsala län och filmaren är bosatt och verksam i länet.
2. Filmens innehåll har anknytning till Uppsala län: handlar om en person eller plats i länet.
3. Filmen spelas in helt eller delvis i Uppsala län.

Bidraget får inte gå till inköp av teknik eller till dokumentation av projekt.

Ansökan och beslut

Regionalt stöd till filmproduktion utlyses minst två gånger per år. 

Under 2024 kan stödet sökas vid tre ansökningstillfällen. Sista ansökningsdag för 2024 är:

  • 26 januari.
  • 3 maj.
  • 13 september.

Till ansökan ska projektbeskrivning med synopsis, tidsplan och budget bifogas, den sökandes CV och arbetsprover, samt eventuellt manus, pilot, bilder eller moodboard.

Beslut om bidrag fattas omkring en månad efter sista ansökningsdag, och meddelas då alla sökande. Beviljat bidrag betalas ut efter beslut till kontot som anges i ansökan.

Villkor och kommunikation

Beviljat regionalt stöd till filmproduktion innebär krav på att Region Uppsalas logotyp finns med i filmens eftertexter, och att filmen får användas vid visningskvällar för regionalt producerad film och dylika tillfällen.

Klicka på logotypen nedan för att ladda ner den.

Region Uppsalas logotyp

Redovisning

När filmprojektet är slutfört, ska bidraget redovisas så snart som möjligt.

I redovisningen ska en ekonomisk redovisning ingå, en högupplöst visningsfil, pressmaterial i form av stillbilder och en kort beskrivning av filmen.

Ansök via Apply

Vår nya portal för ansökningar heter Apply. Börja med att skapa ett konto på sidan. Klicka på ”Regionalt filmstöd”. Fyll sedan i alla uppgifter och bifoga dina dokument som pdf:er. Välj sedan ”Skicka”.

Till Apply

Kontakt

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film