Kulturskaparrådet i Uppsala län

Kulturskaparrådet är ett råd med representanter för det fria och professionella kulturlivet i Uppsala län. En viktig del i kultursamverkansmodellen är att ha en regelbunden dialog med länets kulturskapare.

Varför ett kulturskaparråd?

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen vilket innebär att Region Uppsala får en summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i Uppsala län.

Om rådets roll

Representanterna ska vara en röst för olika konstarter i länet och samverka i arbetet med att förverkliga målsättningarna i de regionala kulturplanerna, det vill säga målen för ett rikare konstliv, en ökad kulturell delaktighet och en attraktivare livsmiljö i Uppsala län.

Hur väljs medlemmarna?

Gruppens medlemmar ska ha både bredd och spets i sin kompetens och olika och varierande erfarenhet. Medlemmar får ansöka om att sitta i rådet och väljs formellt av Kulturdirektören och kan ha sitt uppdrag under tre år. 

Rådets medlemmar

  • Alba Folgado (konst och performance)
  • Anna Ahlund (litteratur, musik och film)
  • Elinor Tollerz Bratteby, (dans och koreografi)
  • Gustav Broms (konst, performance och video)
  • Hadrian Prett (musik och scenkonst)
  • Janya Cambronero Severin (teater)
  • Katarina Persson (konst och konsthantverk)
  • Melody Sheik (dans och teater)
  • Tariq Hassan (film)

Vill du läsa mer om Kulturskaparrådets uppdrag?

Uppdragsbeskrivning för Region Uppsalas Kulturskaparråd

Kontakt

Charlotte Åstrand

Enhetschef Kulturutveckling