Kulturstipendier för unga från Region Uppsala

Du som är bosatt eller går i skolan i Uppsala län, som lägst fyller 15 år och som högst 25 år, och som ägnar dig åt någon form av konst eller kultur, kan ansöka om Region Uppsalas kulturstipendier för unga. Du kan ansöka själv eller föreslå någon. Stipendierna är skattefria.

Människor mår bra av att skapa och av att ta del av andra människors skapande. Därför stöttar vi spridningen av kultur på olika sätt. Så om du målar, filmar, plåtar, spelar, dansar, skapar eller arrangerar evenemang så kan vi kanske hjälpa dig en bit på vägen.

Region Uppsala delar årligen ut ett antal kulturstipendier till unga kulturutövare i Uppsala län, för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom olika konst- och kulturområden. Det kan exempelvis handla om dans, film, fotografi, konst, konsthantverk, musik, slöjd, teater, skrivande och litteratur, eller någon annan form av kultur.

Ansökningsinformation

Du kan ansöka själv eller föreslå någon annan som stipendiat. 

För att ta fram förslag på stipendiater samråder Region Uppsala med expertis inom olika konst- och kulturområden. I beslutet om stipendiater eftersträvas mångfald och bredd, exempelvis vad gäller kön, geografisk spridning och konst- och kulturområden. Beslut fattas vanligtvis i februari, och då meddelas alla som ansökt eller lämnat in förslag.

Så här ansöker du

För att ansöka om kulturstipendium eller lämna förslag på en stipendiat, registrerar du ett konto och loggar in i ansökningstjänsten Apply.

Ansökningsformuläret öppnas 1 september och stänger 1 oktober strax innan midnatt.

Årets mottagare

Kulturstipendier för unga 2024 (regionuppsala.se)

Fyll i formuläret, bifoga eventuella bilagor, och skicka in. Då kommer ansökan eller förslaget till Region Uppsala för handläggning.

Ansök här