Region Uppsalas kulturstipendier

Om du skapar så stöttar vi. Region Uppsala delar årligen ut ett antal kulturstipendier till både unga och professionella kulturutövare i Uppsala län. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom olika konst- och kulturområden.

På Region Uppsala tror vi på konstens och kulturens kraft, att människor mår bra när de får ta del av andra människors skapande. Därför vill vi stödja och främja spridningen av kultur i alla uttryck, former och skepnader. Det är så vi bidrar till en trivsam livsmiljö för alla. Så om du gör konst, film, teater, musik, spelar, skriver, dansar eller skapar i annan form så kan vi kanske hjälpa dig en bit på vägen. Vi har många olika sätt att stödja dig och din verksamhet.

Läs mer om våra olika stipendier

Ansökan är öppen från 1 september till och med 1 oktober.

Hör av dig till mig om du har frågor

Sara Krondahl

Strateg