Kulturstipendiater 2024

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett antal kulturstipendier för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser i länet inom olika konst- och kulturområden. På sammanträdet den 4 mars utsågs 2024 års stipendiater. Ta del av motiveringarna nedan.

Arbetsstipendier 2024

Bildkonst

Stipendium på 40 000 kronor.

Maja Möller, född 1990 i Gällivare, bor och arbetar i Uppsala. Maja är textilkonstnär, utbildad på Handarbetets vänner i Stockholm. Med spännvidd och stor nyfikenhet utforskar hon i sina arbeten hur klassiska metoder kan användas i nya former och uttryck. I bildvävnader lämnar Möller stora partier av varpen ovävd för att skapa djup och ljusgenomsläpp och resultatet blir att väven nästan tycks svävande i rummet. Skuggeffekter och ljus skapar 3d-effekter och illusioner bortom det rumsliga och taktila, även om man som betraktare gärna skulle vilja känna materialet mellan sina fingrar.

I serien "sammanvävda landskap" har Maja Möller hämtat inspiration till stora bildvävar från naturen runt stora sjöfallets nationalpark i Lappland och dess känsliga och hotade miljö. Med omsorg om vårt gemensamma naturarv och stor känslighet i sina arbeten vill hon i denna serie visa på förgängligheten och skörheten i dessa miljöer.

För fortsatt nyfikenhet, utforskningsiver, nytänkande och bildvävnader i högsta konstnärliga kvalitet tilldelas Maja Möller Region Uppsala kulturstipendium 2024.

Mireia Rocher, född 1978 i Barcelona, bor och arbetar i Uppsala. Hon är utbildad grafisk designer i Barcelona och har en kandidat i Fri konst från HDK-Valand i Göteborg.

I sin konst förmedlar Mireia Rocher personliga berättelser från det vardagliga livet. Rocher gestaltar i sin konst teman som utanförskap, tillhörighet och sårbarhet. Hon använder kända, enkla material och sätter dem en ny kontext. Hennes konst blir ett sätt att belysa och kanske överbrygga och hantera känslor, sinnen och brist på kommunikation över språkliga barriärer. Detta blir tydligt i Rochers sandpapperscollage. Med olika grovkornighet, färger och former är det för Rocher ett sätt att bevara minnen och detaljer av människor och platser som betyder något för henne. Sandpappret slipar bort ojämnheter och friktioner, men lämnar samtidigt spår i sin skrovliga yta. Det är bildberättelser som tål att reflekteras över oavsett vem vi är, var vi kommer ifrån eller var vi ska.

För att fortsätta utveckla sitt konstnärliga skapande i fler dimensioner och utforskade av material och metod tilldelas Mireia Rocher Region Uppsala kulturstipendium 2024.

Film

Stipendium på 40 000 kronor.

Vera Berggren Wiklund, född 2000, har en bakgrund från Gotlands folkhögskola (2019–2020) och nu senast Nordens folkhögskola Biskops-Arnö (2021–2023). Trots sin unga ålder har hon redan regisserat och klippt film som visats på flera festivaler runt om i Sverige. "Drivkraft"  och "Till hon"  är några av hennes dokumentära kortfilmer.

Ett tydligt fokus i Vera Berggren Wiklunds filmer har varit unga tjejers relation till kropp och sport. Som regissör med intresse för både foto och klipp kompletterar hon sitt dokumentära berättade på dessa teman med välkomponerade och visuellt tilldragande filmer.

Framåt planerar hon ytterligare dokumentärfilmer, bland annat ”Meeri”, en dokumentär om multiidrottaren Meeri Bodelid som behandlar teman som jämställdhet i idrottsvärlden.

Vera Berggren Wiklund tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2024 som en uppmuntran att fortsätta utveckla och fördjupa sitt filmskapande som hon redan vid ung ålder visat prov på stor skicklighet för.

Marjo Palokangas, född 1991, är en animatör bosatt i Uppsala. Hon är utbildad i Stockholm vid Sveriges Konstnärliga Högskola (2016–2019) där hon har en kandidatutbildning i Berättande animerad film.

För närvarande arbetar Marjo med kortfilmen "Irraren", en dockanimation som utspelar sig i ett postapokalyptiskt samhälle där vi får följa Vidyas vardag i ett litet kvarter utanför den stad som en gång kallades Västerås.

Marjo Palokangas tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2024 för sin animationsstil som präglas av lekfullhet och mångfald som tilltalar både en yngre och äldre publik.

Litteratur

Stipendium på 40 000 kronor.

Sofia Uggla, född 1972 och bosatt i Almunge, är utbildad till översättare vid Södertörns högskola. Hennes huvudsakliga källspråk är ryskan, men på senare år har hon närmat sig ukrainskan med ett par nyutgivna översättningar till svenska språket.

Den översatta litteraturen utgör hälften av vår svenska nationallitteratur. I det aktuella läget i världen med kriget i Ukraina blir Sofia Ugglas översättningar från ukrainskan särskilt angelägna. Hittills har hon översatt "Internatet" av Serhij Zjadan och "Moskoviaden" av Jurij Androchovytj, båda ukrainska författare.

Sofia Uggla tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2024 för fortsatt arbete och utveckling som översättare från det ukrainska språket.

Jonas Gren, född 1981 bosatt i Uppsala, är en mångsidig och engagerad skönlitterär författare. Han är en tydlig röst i samtalet kring mänsklighetens framtidsfrågor med en personlig ton och annorlunda infallsvinklar.

Diktsamlingar som "Lantmäteriet", "Dälden, där de blommar" och "Tävlingsdräkten" vittnar om Grens kreativa och självständiga stil. Författaren har varit delaktig i lokala sammanhang och den centrala diktsamlingen "Antropocen" har till och med blivit tonsatt. Det senaste verket, "Kromosomparken", är en annorlunda kortroman med klimatperspektiv.

Jonas Gren tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2024 för att slutföra pågående litterära arbeten som prövar olika genrer.

Anders Rydell, född 1982, är journalist och författare bosatt i Krusenberg, Knivsta kommun. Hans författarskap inriktar sig på sakprosan och ämnesvalen är både internationella och lokala.

Som chefredaktör för tidskriften "Författaren" intar Rydell en viktig position inom författarskrået. De senaste böckerna från Rydells penna visar på hans bredd; "Förgör de falska gudarna". "Palmyra och kriget mot kulturarvet" och "Modern självhushållning". Nästa projekt kommer att ägnas de svenska krigsbytenas historia – hur de införskaffades, var de hamnade och vilken betydelse de har idag.

Anders Rydell tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2024 för efterforskningar inför en kommande bok om de krigsbyten som Sverige tillskansade sig under stormaktstiden. Samlingarna på Skokloster slott är ett exempel i Rydells närhet. 

Musik

Stipendium 40 000 kronor.

Ebba Stahre, född 1989, är operasångerska bosatt i Uppsala. Hon är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Operahögskolan i Stockholm och Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Hon är en lyrisk sopran med ett berörande uttryck och stor scennärvaro, specialiserad inom opera. Hennes röst har kraftfulla dramatiska kvaliteter och hon är mycket övertygande i sina skådespelarfärdigheter.

Ebba vill utveckla sin konsertverksamhet för att kunna arbeta mer lokalt genom att vidga sin kompetens. Hon vill fördjupa sig i konsert- och sakral repertoar men också inom visa och jazz.

Ebba Stahre tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2024 för att utvidga sin konsertverksamhet i Uppsala och förgylla stadens kulturscen med sin lyriska sopran.

Maria L Hallengren, född 1967, är sångerska och musiker bosatt i Hållnäs i Tierps kommun. Hon är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm, på programmet Musik- och medieteknik.

En stor drivkraft i Marias yrkesliv är att tonsätta lyrik. Hon har tonsatt och arrangerat dikter av bland andra Atle Burman, Gustaf Fröding, Olof Thunman och Zacharias Topelius. Nu är Maria aktuell med sitt nya projekt; att tonsätta Stig Dagermans texter.  Hon har hittills spelat in fyra sånger med text av Dagerman, som hon gett ut på en digital EP som fått namnet ”Flickan i Gamla stan”.  Marias röst är en enda stor färgpalett av klanger, den ger liv åt det sköra och det mörka, det djupa och det kraftfulla i Stig Dagermans texter.

Maria L Hallengren tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2024 för att göra ett fullängdsalbum med nya tonsättningar av Stig Dagermans texter.

Cirkus

Stipendium på 40 000 kronor.

Lisa Eriksson, född 1990, är en cirkusartist som behärskar många discipliner såsom akrobatik, jonglering och eld vilket gör henne till en fullfjädrad varietéartist.

Efter utbildningar i bland annat Köpenhamn och London är hennes hemort nu Järlåsa och sedan sommaren 2023 arbetar hon med familjeföreställningen Cirkussspelet i hennes kompani Cirkus Fukur.

Hon vill nu utveckla arbetet för att kunna erbjuda cirkusföreställningar gratis för en publik som vanligtvis inte har möjlighet att delta i kulturupplevelser.

Lisa Eriksson tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2024 för ett arbetssätt där barn och unga på ett lekfullt sätt inbjuds oavsett sammanhang eller språk.  

Hedersstipendier 2024

Folkbildning

Hedersstipendium på 10 000 kronor. 

Mats Lundborg, född 1958, är rektor sedan drygt ett decennium för Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och Nordens fotoskola och även bosatt på platsen. Under prövande år för folkbildningen har Lundborg som skolledare med skicklighet styrt verksamheten utan att sätta sig själv i centrum. I sann folkbildningsanda är människan och kärleken till konstarterna det centrala för Lundborg.

Mats Lundborg tilldelas Region Uppsalas hedersstipendium 2024 för sina värdefulla insatser som skolledare och folkbildare på en av vårt lands mest profilerade folkhögskolor - en kulturhärd i Uppland. Folkbildningen behöver i hög grad kloka ledare och Mats Lundborg är ett synnerligen gott föredöme.

Kontakt

Sara Krondahl

Strateg