Konstnärligt utvecklingsstipendium 2024–2025

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett konstnärligt utvecklingsstipendium om 100 000 kr per år i två år. Stipendiet kan sökas av professionella kulturutövare med anknytning till Uppsala län, enskilda eller små grupper. Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstipendium 2024–2025 tilldelas Alma Kirlic.

Litteratur/teater – stipendium 100 000 kr per år i två år

Alma Kirlić

Alma Kirlić, född 1977, är en författare verksam inom såväl drama som prosa med humorn som bränsle.

I Uppsala har hon främst gjort sig känd som Poetry Slam-artist, krönikör, arrangör och manusförfattare.

I Alma Kirlics kommande föreställning ”Jag har kommit hit för att inspirera er” vill hon undersöka vad det innebär att vara en del av ett samhälle utifrån flera olika perspektiv.

Processen är inne i en spännande fas där hon vill utveckla föreställningen i interaktion med publiken.

Detta blir än mer angeläget då berättelsens tematik berör viktiga samhällsfrågor idag. 

Hon vill även arrangera öppna skrivverkstäder i Uppsalaområdet där deltagarnas olika bidrag resulterar i ett gemensamt uttryck som blir en ytterligare byggsten till den kommande föreställningen.

Med en slagfärdighet som hämtar kraft från den klassiska komedin vandrar Alma Kirlic med oss i världar fyllda av kärlek, smärta, flykt och drömmar från generationer tillbaka fram till Sverige idag.