Riktlinjer för regionalt projektbidrag inom kultur

Region Uppsala arbetar för att Uppsala län ska vara en stark kulturregion. Ett led i detta arbete är stöd till det fria kulturlivet i länet. Regionalt projektbidrag inom kultur syftar till att bidra i arbetet för att uppfylla målen i den regionala kulturplanen.

Vilka kan ansöka?

Projektbidraget riktar sig till det fria kulturlivet. Juridiska personer som föreningar, stiftelser och bolag, samt enskilda firmor med F-skattsedel, kan ansöka. Organisationer som uppbär regionalt verksamhetsbidrag tilldelas inte projektbidrag.

För vad kan man ansöka?

Projektbidraget kan sökas för projekt som äger rum i Uppsala län inom olika konst- och kulturområden, som bidrar till att uppfylla målen i den regionala kulturplanen, och som har en regional angelägenhet.

Det kan exempelvis handla om projekt som utvecklar nya metoder, stärker eller utvecklar den kulturella infrastrukturen i länet, innebär samarbete över kommun- eller länsgränser, innefattar turné eller spridning i flera kommuner i länet, har en internationell prägel, eller har en tydlig uppmärksamhetseffekt för länet.

Projektbidrag kan ej sökas för ordinarie löpande verksamhet.

Projektbidraget syftar till att stödja professionell konst och kultur, ej amatörverksamhet.

I projektets budget bör finansiering av fler parter än enbart Region Uppsala planeras in.

Samma projekt kan få bidrag i max tre år/vid max tre tillfällen.

Bedömningskriterier

Inkomna ansökningar bedöms utifrån hur väl de bidrar till att uppfylla målen i den regionala kulturplanen. Vidare bedöms särskilt dessa aspekter:

Konstnärlig kvalitet och nyskapande

Professionalitet, originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet i projektets innehåll.

Delaktighet och målgrupp

Hur projektet riktar sig till eller involverar invånare, samt samarbetar med andra verksamheter på platsen/i länet.

Ekonomisk balans och kapacitet för genomförande

Organisationens förutsättningar att bedriva verksamheten som avses i ansökan, samt medfinansiering från annan part eller parter.

Ansökan

Projektbidraget utlyses två gånger per år. Särskilda tematiska utlysningar kan göras. Aktuella ansökningsdatum och information om hur ansökan görs finns på Region Uppsalas webbplats.

Beviljat bidrag

Efter beslut om beviljat bidrag sker utbetalning av hela beloppet till angivet bankgiro-eller plusgironummer. Information om projektet kan komma att publiceras på Region Uppsalas webbplats eller sociala mediekanaler.

Kommunikation

Vid all kommunikation kring projektet ska det framgå att projektet stöds av Region Uppsala. Antingen genom att Region Uppsalas logotyp används, eller att projektet beskrivs genomföras med stöd av Region Uppsala.

Redovisning

En detaljerad redovisning av projektets resultat och ekonomi, ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt eller projektperiod som bidrag beviljats för. Information om hur redovisning görs finns på Region Uppsalas webbplats.

Kontakt

Sara Krondahl

Handläggare