Kontakt

Enhetschefer

Kulturutveckling

Charlotte Åstrand
Mejl: charlotte.astrand@regionuppsala.se
Telefon: 070-638 68 06

Konstenheten

Andreas Bjersby
Mejl: andreas.bjersby@regionuppsala.se
Telefin: 018-611 62 82 och 070-672 74 49

Biblioteksutveckling

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Eva Norrbelius Coleman
Mejl: eva.norrbelius.coleman@regionuppsala.se
Telefon: 072-202 11 29

Ulrika Danielsson
Mejl: ulrika.danielsson@regionuppsala.se
Telefon: 070-618 66 20

Karin Ågren
Mejl: karin.agren@regionuppsala.se
Telefon: 072-209 25 91

Emma Rolander
Mejl: emma.rolander@regionuppsala.se
Telefon: 070-579 66 21

Verksamhetsutvecklare litteratur

Fia Söderberg
Mejl: fia.soderberg@regionuppsala.se
Telefon: 072-162 08 42

Karin Ågren (vikariat)
Mejl: karin.agren@regionuppsala.se
Telefon: 072-209 25 91

Dans

Verksamhetsutvecklare dans

Eva Forsberg Pejler
Mejl: eva.forsberg.pejler@regionuppsala.se
Telefon: 070-390 62 62

Film

Verksamhetsutvecklare film

Louise Bown
Mejl: louise.bown@regionuppsala.se
Telefon: 070-598 62 85

Konst

Projektledare konst

Yvonne Billman
Mejl: yvonne.billman@regionuppsala.se
Telefon: 070-550 40 80

Wanja Eriksson
Mejl: wanja.eriksson@regionuppsala.se
Telefon: 076-495 48 84

Verksamhetsutvecklare konst

Eira Langaas
Mejl: eira.langaas@regionuppsala.se
Telefon: 072-064 67 97

Kultur för barn och unga

Verksamhetsutvecklare barn och unga

Sara Waller
Mejl: sara.waller@regionuppsala.se
Telefon: 073-987 10 31

Karin Sundequist
Mejl: karin.sundequist@regionuppsala.se
Telefon: 018-617 07 39

Teater

Verksamhetsutvecklare teater

Anni Gustafsson
Mejl: anni.gustafsson@regionuppsala.se
Telefon: 072-206 76 39

Här finns vi

Kultur och bildning