Nätverk barn och unga

Biblioteksutveckling samordnar nätverk för dig som är folkbibliotekspersonal i Uppsala län och arbetar med barn och unga.

Genom nätverket delar vi information om fortbildningsdagar, resurser och annat som kan vara ett stöd i arbetet. Våra nätverksträffar är oftast digitala och anordnas ett par gånger per år. I början av varje hösttermin arrangeras konferensen Mötesplats för Läskonster, som fokuserar på det läsfrämjande arbetet på folkbibliotek.

Kommande träffar

Just nu har vi inga inplanerade träffar.

Kontakta oss om biblioteksutvecklingens arbete för barn och unga

Har du tankar, idéer eller frågor om nätverket? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek