Nätverk för skolbibliotek

Kulturutveckling samordnar ett nätverk för dig som är skolbiblioteksansvarig eller arbetar med skolbiblioteksfrågor i Uppsala län.

Alla barn och unga har rätt till ett eget språk och uttryck. Skolan är den institution som samlar alla barn och unga, och blir därmed en viktig plattform för att tillgodose deras rättigheter. Att som elev i skolan ha tillgång till ett skolbibliotek ökar möjligheterna för att utveckla ett intresse för text och läsning.

Region Uppsalas nätverk för skolbibliotek

  • är en plattform för erfarenhetsutbyte, information och kompetensutveckling för skolbibliotekspersonal, inom medie- och informationskunnighet och läsfrämjande.
  • stödjer utveckling av skolbibliotekets pedagogiska och läsfrämjande roll inom skolan.
  • stödjer skolbiblioteksutveckling i länets kommuner.

Genom en flernivåsamverkan stärks och utvecklas arbetet med läsfrämjande insatser. Nätverket är en del av regionens arbete med att utveckla regionala strukturer som främjar kultur för, av och med barn och unga, ett av målen i den regionala kulturplanen.

Kommande händelser

Se aktuella träffar och evenemang i kulturkalendariet.

Kontakta oss om kulturutvecklings arbete med skolbiblioteken

Vill du gå med i nätverket, eller har du tankar, idéer eller frågor? Kontakta oss på kulturutveckling.

Karin Sundequist

Vik. verksamhetsutvecklare barn och unga