Biblioteksutveckling

Biblioteksutveckling Region Uppsala arbetar med regional biblioteksverksamhet. Vårt uppdrag är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Uppsala län. Här kan du läsa mer om hur Biblioteksutveckling arbetar utifrån fokusområden och samverkan – med länets bibliotek och med andra aktörer.

Barn och unga

Vi arbetar tillsammans med länets folkbibliotek för att främja bra och likvärdig verksamhet för barn och unga.

Digital delaktighet & MIK

Vi stärker folkbibliotekens digitala demokratiuppdrag genom fortbildande insatser, nätverk och metodutveckling.

Kalendarium

Vad är på gång? Fortbildningstillfällen, nätverksträffar med mera - för dig som arbetar på länets folkbibliotek.

Läs- och litteraturfrämjande

Vi driver läsfrämjande verksamheter och litteratursatsningar som exempelvis Litteraturkarusellen och Shared Reading - Läsa tillsammans.

Nyhetsbrev och rapporter

Ta del av omvärldsbevakning och ny kunskap - för att hålla dig à jour och blicka framåt!

Tillgänglighet

Vi arbetar tillsammans med länets folkbibliotek för att utveckla verksamheten på jämlika villkor för personer med funktionsnedsättning.

Mer om Biblioteksutveckling

Vill du komma i kontakt med oss på Biblioteksutveckling?

Här finns kontaktuppgifter!

Hitta på sidan