Biblioteksutveckling

Biblioteksutveckling Region Uppsala arbetar med regional biblioteksverksamhet. Vårt uppdrag är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i Uppsala län. Här kan du läsa mer om hur Biblioteksutveckling arbetar utifrån fokusområden och samverkan – med länets bibliotek och med andra aktörer.

Två barn som läser en bok.

Barn och unga

Vi arbetar tillsammans med länets folkbibliotek för att främja bra och likvärdig verksamhet för barn och unga.
Dator med hörlurar.

Digital delaktighet & MIK

Vi stärker folkbibliotekens digitala demokratiuppdrag genom fortbildande insatser, nätverk och metodutveckling.
Kalender med alla månader.

Kalendarium

Vad är på gång? Fortbildningstillfällen, nätverksträffar med mera - för dig som arbetar på länets folkbibliotek.
Person som läser med läsplatta.

Läs- och litteraturfrämjande

Vi driver läsfrämjande verksamheter och litteratursatsningar som exempelvis Litteraturkarusellen och Shared Reading - Läsa tillsammans.
Högar av tidningar.

Nyhetsbrev och rapporter

Ta del av omvärldsbevakning och ny kunskap - för att hålla dig à jour och blicka framåt!
Handikappsymbol med rullstol.

Tillgänglighet

Vi arbetar tillsammans med länets folkbibliotek för att utveckla verksamheten på jämlika villkor för personer med funktionsnedsättning.

Mer om Biblioteksutveckling

Stärkta bibliotek – information om tillfälligt stöd med anledning av pandemin, för kommuner i länet.

Läs mer om stödet

Hitta på sidan