Kulturutvecklare

Vi som är kulturutvecklare arbetar med utveckling, stöd och spridning av konst och kultur i hela länet. Vi verkar för att det ska finnas goda möjligheter för dig som bor och vistas i Uppsala län att ta del av, utvecklas och själv kunna utöva kultur i olika former.

Genom oss kan du som kulturskapare få stöd och råd i ditt konstnärska via olika nätverk, fortbildning och projekt.

Vi vänder oss även till föreningslivet i länet - både arrangörer, lokalhållare och andra kulturföreningar. Vi ger fortbildning, stöd och förmedlar bidrag.

Vi arbetar på flera olika sätt med och för barn- och ungdomskultur, ett för oss prioriterat område. Till exempel samarbetar de vi med Musik i Uppland, Upplandsmuseet och Hemslöjden i nätverket Kulturkraft. Vi ordnar fortbildningar för pedagoger och lärare, samordnar utbudsdagar och hjälper till att samordna kultur i skolan. För unga kulturintresserade anordnas olika workshops, tävlingar, sommarjobb och läger.

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film

Kajsa Bilius

Lärare Storytelling / Verksamhetsutvecklare kultur

Stefan Eurenius

Verksamhetsutvecklare litteratur

Eira Langaas

Verksamhetsutvecklare konst

Sara Waller

Verksamhetsutvecklare barn och unga

Hitta på sidan