Kulturutvecklare

Vi som är kulturutvecklare arbetar med utveckling, stöd och spridning av konst och kultur i hela länet. Vi verkar för att det ska finnas goda möjligheter för dig som bor och vistas i Uppsala län att ta del av, utvecklas och själv kunna utöva kultur i olika former.

Genom oss kan du som kulturskapare få stöd och råd i ditt konstnärskap. Genom olika nätverk, fortbildning och projekt.

Vi vänder oss även till föreningslivet i länet - både arrangörer, lokalhållare och andra kulturföreningar. Vi ger fortbildning och stöd samt förmedlar bidrag.

Vi arbetar på flera olika sätt med och för barn- och ungdomskultur, ett för oss prioriterat område. Till exempel samarbetar de vi med Musik i Uppland, Upplandsmuseet och Hemslöjden i nätverket Kulturkraft. Vi ordnar fortbildningar för pedagoger och lärare, samordnar utbudsdagar och hjälper till att samordna kultur i skolan. För unga kulturintresserade anordnas olika workshops, tävlingar, sommarjobb och läger.

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film

Anna Holmbom

Verksamhetsutvecklare konst

Fia Söderberg

Verksamhetsutvecklare litteratur

Kajsa Bilius

Lärare Storytelling / Verksamhetsutvecklare kultur

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan