Film och rörlig bild

Den regionala filmverksamhetens uppdrag är att främja filmkulturen i hela länet. Vi är en regional resurs för dig som vill skapa film, visa film eller lära ut film.

Region Uppsalas filmkonsulentverksamhets uppdrag är att stödja, stärka, utveckla och öka kunskapen om film, media och den rörliga bilden. 

Som professionell filmskaparare kan du söka vårt produktionsstöd, låna teknik, gå på våra nätverksträffar och kurser.

Vi arrangerar årligen Focus filmfestival som för filmare mellan 16-26 år, Noomaraton - filmtävlingen där alla kan delta, går av stapeln första helgen i september i hela Sverige varje år samt så arrangerar vi löpande visningar av lokalt producerad film. 

Kontakt

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film

Hitta på sidan