Litteratur

Litteratur som konstform är språk- och kulturbärande.

Vi strävar efter att stödja författare och stärka den kulturella infrastrukturen för litteraturen som konstområde i Uppsala län. Arbetet med litteraturen som konstform handlar bland annat om att ge författare möjlighet till utbyten med kollegor, ökad kunskap om bokmarknaden samt möjligheterna att göra research.

Kontakt

Stefan Eurenius

Verksamhetsutvecklare litteratur

Hitta på sidan