Teater

Vi främjar scenkonst som utveckling, omvärldsbevakning, brobyggande och nätverksskapande.

Verksamheten inom teaterområdet bygger till stor del på samverkan med olika aktörer – lokalt, regionalt och nationellt. Tillsammans stärker vi infrastrukturen för scenkonsten i länet genom fortbildning för arrangörer, arrangörsstöd, förmedling av föreställningar och samverkan med Riksteatern Uppsala län.

Vi bidrar även till att unga får ta del av professionell teater och ges möjlighet till eget skapande till exempel genom Länk. Kortfattat är Länk nyskrivna pjäser framtagna av Riksteatern för unga ensembler.

För professionellt verksamma inom teater och drama ordnar vi fortbildningar, residens och bygger nätverk.

Teaterkonsulenten och scenkonstproducenten tar gärna emot idéer och förslag till samverkansprojekt och annan verksamhet som utvecklar scenkonsten i länet!

På gång inom teater

Relaterad information på externa webbplatser

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan