Teater

Vi främjar scenkonst som utveckling, omvärldsbevakning, brobyggande och nätverksskapande.

Verksamheten inom teaterområdet bygger till stor del på samverkan med olika aktörer – lokalt, regionalt och nationellt. Tillsammans stärker vi infrastrukturen för scenkonsten i länet genom fortbildning för arrangörer, arrangörsstöd, förmedling av föreställningar och samverkan med Riksteatern Uppsala län.

Vi bidrar även till att unga får ta del av professionell teater och ges möjlighet till eget skapande till exempel genom Länk. Kortfattat är Länk nyskrivna pjäser framtagna av Riksteatern för unga ensembler.

För professionellt verksamma inom teater och drama ordnar vi fortbildningar, residens och bygger nätverk.

Teaterkonsulenten och scenkonstproducenten tar gärna emot idéer och förslag till samverkansprojekt och annan verksamhet som utvecklar scenkonsten i länet!

Bild på person genom kameraperspektiv

Utbildningar och fortbildningar för professionellt verksamma

Se våra planerade utbildningar och fortbildningstillfällen på regionuppsala.se.

Kontakt

Kajsa Bilius

Lärare Storytelling / Verksamhetsutvecklare kultur

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan