Biblioteksutveckling

Två barn tittar i bok tillsammans i bibliotek

Språkutveckling och skapande för barn och unga

Vi vill öka barn och ungas läs- och språkförståelse, förmåga att uttrycka sig genom olika kulturella uttryck och främja synen på flerspråkighet som en rikedom.
Person med läsplatta i handen

Läs- och litteraturfrämjande metoder och strategier

Läs mer om utveckling av läsfrämjande strategier i länet.

Ta del av nyhetsbrev och rapporter!

Läs mer
Öppen laptop i bibliotek

Skapa digital delaktighet

Vi stärker medie- och informationskunnighetsfrågor och digital delaktighet. Alla människor ska kunna söka, granska, värdera, använda och skapa innehåll i olika medier.
Äldre par tittar i kikare

Bibliotek för alla

Vi arbetar tillsammans med länets folkbibliotek för att utveckla verksamheten på jämlika villkor för alla personer.

Vårt uppdrag handlar om demokrati

Regional biblioteksverksamhet finns enligt lag i alla regioner i Sverige. Uppdraget är bland annat att på olika sätt stödja och stärka folkbiblioteken i deras arbete, utifrån bibliotekslagen och med varje biblioteks egna behov och förutsättningar i fokus.

Den primära målgruppen för biblioteksutveckling Region Uppsala är chefer och personal vid folkbiblioteken i länet.

Den regionala kulturplanen och den regionala biblioteksplanen är styrande för verksamheten.

Biblioteksplan Region Uppsala 2020-2023 (pdf)

Bibliotekslag (2013:801) (riksdagen.se)

Kontakta oss om biblioteksutveckling

Har du tankar, idéer eller frågor om biblioteksutveckling? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Joakim Lundin

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Emma Rolander

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Karin Ågren

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Charlotte Åstrand

Enhetschef Kulturutveckling