Biblioteksutveckling

Biblioteksutveckling Region Uppsala är en regional biblioteksverksamhet. Vårt uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet tillsammans med länets folkbibliotek.

Två barn tittar i bok tillsammans i bibliotek

Läsfrämjande, språkutveckling och skapande för barn och unga

Vi arbetar med frågor rörande barn och ungas läs- och språkförståelse och kulturella uttryck. Ett viktigt område är flerspråkighet och de yngsta barnens språkutveckling.
Person med läsplatta i handen

Läs- och litteraturfrämjande metoder och strategier

Läs mer om utveckling av läsfrämjande strategier i länet.
Öppen laptop i bibliotek

Skapa digital delaktighet och MIK

Vi stärker medie- och informationskunnighetsfrågor och digital delaktighet. Alla människor ska kunna söka, granska, värdera, använda och skapa innehåll i olika medier.
Tre personer skrattar och är glada

Bibliotek för alla

Vi stärker länets folkbibliotek i deras arbete med tillgänglighet och delaktighet på lika villkor.

Vårt uppdrag handlar om demokrati

Regional biblioteksverksamhet finns enligt lag i alla regioner i Sverige. Uppdraget är bland annat att på olika sätt stödja och stärka folkbiblioteken i deras arbete, utifrån bibliotekslagen och med varje biblioteks egna behov och förutsättningar i fokus.

Den primära målgruppen för biblioteksutveckling Region Uppsala är chefer och personal vid folkbiblioteken i länet.

Den regionala kulturplanen och den regionala biblioteksplanen är styrande för verksamheten.

Biblioteksplan Region Uppsala 2020-2023 (pdf)

Bibliotekslag (2013:801) (riksdagen.se)

Kontakta oss om biblioteksutveckling

Har du tankar, idéer eller frågor om biblioteksutveckling? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Joakim Lundin

Projektledare läsfrämjande

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Karin Ågren

Verksamhetsutvecklare bibliotek och litteratur

Charlotte Åstrand

Enhetschef Kulturutveckling