Skapa digital delaktighet

Vårt fokus är att stärka biblioteken i uppdraget att hjälpa människor att ha tillgång till information och kultur, att navigera i informationsflödet, öka människors källkritiska förhållningssätt och kreativt använda sig av digitaliseringens möjligheter.

Att ha tillgång till medier, förstå mediernas roll och kritiskt kunna värdera information är kärnan i vår yttrande- och informationsfrihet. Begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) används för att beskriva de här kompetenserna. Det handlar om att kunna söka, granska, värdera, använda och skapa innehåll i olika medier.

Vårt arbete

Biblioteksutveckling Region Uppsala arbetar strategiskt och samordnande kring MIK-frågor och digital delaktighet tillsammans med folkbiblioteken i länet. Detta gör vi bland annat genom att omvärldsbevaka, delta i regionala och nationella nätverk samt stödja bibliotekens utvecklingsarbete på olika sätt.

Kontakta oss om digital delaktighet och medie- och informationskunnighet

Har du tankar, idéer eller frågor? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Karin Ågren

Verksamhetsutvecklare bibliotek och litteratur