Läs- och litteraturfrämjande

Biblioteksutveckling Region Uppsala driver läsfrämjande verksamheter och utvecklingsprojekt med biblioteksfokus i Uppsala län sedan många år tillbaka. Läs mer om de läsfrämjande satsningarna som görs i länet.

Litteraturkarusellen

Litteraturkarusellen i Uppsala län är en läs- och litteraturfrämjande satsning där skön- och facklitterära författare besöker folkbiblioteken i länet. Litteraturkarusellen genomförs och drivs i samarbete mellan författare, Biblioteksutveckling Region Uppsala och folkbiblioteken i länet, där vi alla är medskapare.

Läs mer om Litteraturkarusellen och se vilka författar som deltar (regionuppsala.se).

Arbetsplatsbibliotek

Det finns starka samband mellan barns och vuxnas läsande: läser de vuxna, läser barnen. Vuxnas läsning stärks genom biblioteksverksamhet och evenemang kring läsning. Arbetsplatsbibliotek öppnar vägar till läsningen och till det lokala folkbiblioteket.

Men biblioteksverksamhet på arbetsplatser behöver ofta stöd. Därför kommer Biblioteksutveckling att kartlägga, stödja och utveckla sådan arbetsplatsbiblioteksverksamhet i länet. Ett samarbete kommer att inledas med kommunernas bibliotek, arbetsplatser, studieförbund och fackföreningar.

Biblioteksutveckling publicerade 2022 en studie skriven av forskaren Pamela Schultz Nybacka. Läs studien (pdf öppnas i nytt fönster).

Metoden "Shared reading"

"Shared Reading – Läsa tillsammans" är en läsfrämjande metod och en satsning i samarbete med länets folkbibliotek.

Metoden Shared Reading innebär gemensam läsning som görs i grupp. En utbildad ledare har förberett en text som delas ut när gruppen samlats. Ledaren högläser texten, som kan vara en dikt eller en kortare novell, och sedan börjar samtalet. Svåra ord reds ut, och man närmar sig texten mer och mer. Ett gemensamt utforskande börjar, en stöttande och aktiv läsning där man bidrar med sina tankar och känslor. Den som vill läsa högt får göra det.

Biblioteksutveckling Region Uppsala har arrangerat flera läsledarutbildningar i samarbete med Regionbibliotek Stockholm och driver ett nätverk för länets läsledare.

Kontakta oss om läs- och litteraturfrämjande metoder och insatser

Vill du kanske utbilda dig till läsledare eller veta mer om metoden "Shared reading"? Hör av dig!

Stefan Eurenius

Verksamhetsutvecklare litteratur