Språkutveckling och skapande för barn och unga

Barn och unga är enligt bibliotekslagen en prioriterad målgrupp. Utifrån nationella satsningar, och genom olika fortbildningsinsatser, arbetar Biblioteksutveckling Region Uppsala, tillsammans med folkbiblioteken, för att främja bra och likvärdig verksamhet för barn och unga i Uppsala län.

Workshops med LEGO®

LEGO® Serious Play® är en arbetsmetod som kan användas i kreativa workshops med barn och unga för att bygga metaforer och skapa egna berättelser – eller nya gemensamma.

Är du intresserad av att veta mer eller låna en byggsats av LEGO?

Mejla oss för mer information och bokning.

Utlån av teknikväskor, Blue-bots och Makey Makey

Vi lånar ut två teknikväskor till folkbibliotek som vill utforska robotar, programmering och kodning, kollegialt eller i sin programverksamhet. Blue-bots och Makey Makey lånas ut separat.

Mejla oss för mer information och bokning.

Låna ett Berättarskåp

Berättarskåpet är ett skåp med luckor, snurror, bilder och föremål som kan användas för att skapa historier och främja berättande tillsammans med barn. Skåpen har producerats av Upplandsmuseet och Biblioteksutveckling.

Boka Berättarskåp via Upplandsmuseet.

Minibio – filmvisning för de allra yngsta

Minibio är en satsning som drivs av Filmcentrum. Minibio ska stimulera språkutveckling och erbjuder kvalitetsfilm för barn i åldrarna 2-6 år. Folkbibliotek i Uppsala län lånar kostnadsfritt eller streamar flertalet av Minibiofilmer genom Biblioteksutveckling.

Se vilka filmer som ingår i Minibio.

Kontakta oss om biblioteks- och språkutveckling för barn och unga

Har du tankar, idéer eller frågor? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek