Språknätet

Språknätet är en samverkan i Uppsala län mellan barnhälsovård, bibliotek, Öppen förskola/Familjecentraler och Länslogopedin. Syftet är att främja de yngsta barnens språkutveckling tillsammans med vuxna i barns närhet.

I Språknätet samverkar medarbetare från de olika yrkesområdena i lokala språknät genom att stötta föräldrar i frågor som rör språkutveckling och hur man kan främja läsning i familjer. Det finns ett särskilt framtaget material som alla kan använda, till exempel vid fortbildningstillfällen. Enheten Kulturutveckling inom Region Uppsala samordnar arbetet och det finns en styrgrupp med representanter från de olika yrkesgrupperna.

Litet barn med tunga ute leker

Resurser och material

För dig som arbetar med Språknätet finns olika resurser och material som du kan använda för att främja barns språkutveckling.
Två barn i låg ålder leker med klossar

Lokala språknät

Lokala språknät består av representanter från barnavårdscentral, folkbibliotek och Öppen förskola/familjecentraler som verkar i samma kommun eller stadsdel.
Pappa med litet barn i famnen

Tips för språkutveckling

För dig som vill läsa mer om de yngsta barnens språkutveckling. Här hittar du foldrar på olika språk, länkar, och artiklar på 1177.se.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek