Lokala språknät

Ett lokalt språknät består av representanter från barnavårdscentral, folkbibliotek och Öppen förskola/familjecentraler som verkar i samma kommun eller stadsdel.

Om de lokala språknäten

I de lokala språknäten träffas personal från de olika verksamheterna regelbundet för att planera och arbeta med det gemensamma uppdraget: att främja barns språkutveckling. Arbetet sker i linje med Språknätets modell för samverkan, men utformas i praktiken utifrån lokala förutsättningar. Fler professioner och verksamheter kan bjudas in, beroende på det lokala språknätets utvecklingsmöjligheter.

De första lokala språknäten etablerades under åren 2010–2013 i Enköpings, Uppsala och Östhammars kommun inom ramen för projektet Språknätet. Tanken med de lokala språknäten är att kontinuerligt utveckla och hålla samarbetet vid liv.

Att arbeta i nätverk

Nätverk lyfts i den nationella satsningen Bokstart fram som en användbar form för lärande och samverkan. Kulturrådet, som är den myndighet som ansvarar för satsningen, har tagit fram ett arbetsmaterial med frågor som kan vara användbara vid uppstart av samt i arbetet med ett nätverk. Här finns också inspirerande exempel på hur arbetet med att främja barns språkutveckling kan utformas.

Om nätverk på webbplatsen Bokstart.

Läsinspirerande föräldramaterial på webbplatsen Bokstart.

Har du frågor eller funderingar?

Om du har frågor om lokala språknät, till exempel om du är nyanställd eller saknar ett nätverk i din kommun eller stadsdel, kan du kontakta verksamhetsutvecklare bibliotek för barn och unga, Region Uppsala.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek