Språknätets resurser och material

För dig som arbetar med Språknätet finns ett antal resurser som har tagits fram av Region Uppsala och som kan användas i syfte att främja barns språkutveckling och stärka föräldrars medvetenhet.

Alla nyfödda barn i länet får ett gåvokort som föräldrar kan använda för att hämta en gåvobok på ett bibliotek. Det finns också en finsk gåvobok som alla barn med finskt ursprung kan få. Språkväskor finns på BVC, bibliotek och öppna förskolor i länet  för att informera om språkutveckling och inspirera till läsning. Det finns också olika foldrar med information och tips till föräldrar. Genom ett samarbete mellan logopeder och barnbibliotekarier finns så kallade logopedryggsäckar. Läs mer om de olika resurserna här på sidan. 

Beställ gåvoböcker, affischer, språkväska eller kompletterande material.

Beställningsformulär
Språknätets gåvoböcker Knacka på! och Leka Tittut

Gåvoböcker

Gåvoboken till alla nyfödda och den finska gåvoboken.
Språkväskans innehåll

Språkväskan

Språkväskan används för att samtala om språk och läsning.
En av Språknätets logopedväskor ståendes på golvet

Logopedryggsäckar

Ryggsäckar med blandat material för att träna olika delar av språket.
Del av Språknätets affisch

Affischer och flyers

För att informera om Språknätet.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek