Foldrar att använda i arbetet med Språknätet

I Språknätets arbete används ett antal foldrar som handlar om barns språk. De används som underlag för samtal och som information samt inspiration. Foldrarna delas ut till föräldrar på barnavårdscentraler, bibliotek och Öppen förskola.

Foldrar från Region Uppsala

Du och ditt barn

Foldern ger enkla tips på hur föräldrar kan främja sitt barns språkutveckling genom småprat och med hjälp av böcker. Den lämnas ut av barnavårdscentralen tillsammans med presentkortet för gåvoboken så att föräldrar kan använda den som inspiration vid läsning hemma. Foldern kan också delas ut på bibliotek, till exempel i samband med föräldraträffar, eller på öppna förskolan vid behov. Foldern Du och ditt barn (pdf)

Ett barn - flera språk

Foldern ger kortfattad information om barns språkutveckling och om flerspråkighet, samt tips på hur föräldrar kan främja sitt barns språkutveckling. Vikten av att sjunga, leka, prata och läsa på sitt förstaspråk betonas. Foldern skrivs ut från webben (se länk). Den finns i dagsläget på följande språk: arabiska, engelska, farsi, finska, kurmanji, somaliska, sorani, svenska, thai och tigrinja/tigrinska. Om du i din verksamhet märker att det finns behov av foldern på andra språk - hör av dig till Biblioteksutveckling, Region Uppsala. Foldern Ett barn - flera språk

Övriga foldrar som kan användas i arbetet

ABC-droppar

ABC-droppar är foldrar med boktips för språkstimulans i olika åldrar. Foldrarna kan köpas från BTJ Förlag.

Kodknäckarna

Kodknäckarna är en ideell förening med fokus på språkutveckling och dyslexi. På deras webbplats finns bland annat filmen "Hitta språket! En film till föräldrar om små barns språkutveckling 0-5 år". Filmen finns på flera språk: arabiska, engelska, kurdiska, persiska, somaliska och svenska. Om du vill tipsa om filmen finns också ett informationsblad för utskrift.

Kodknäckarnas webbplats.

Informationsblad från Kodknäckarna om filmen Hitta språket! En film till föräldrar om små barns språkutveckling 0-5 år (pdf).

Foldrar från Bokstart

På webbsidan Bokstart som tillhandahålls av Kulturrådet finns artiklar, filmer och informationsmaterial om barn språkutveckling, flerspråkighet med mera.

Broschyren "Språket börjar med dig" ger praktiska råd om hur föräldrar genom prat och samspel kan stimulera barnets språkutveckling. Broschyren kan laddas ned gratis eller beställas mot en mindre avgift.

Broschyren Språket börjar med dig från Bokstart.

Bokstart har också faktablad om barns språkutveckling i olika åldrar (6 månader, 1 år, 18 månader och 3 år). Faktabladen finns på 26 språk. De kan laddas ner och skrivas ut gratis eller beställas mot en mindre avgift.

Faktablad om barns språkutveckling från Bokstart.

Beställ gåvoböcker, affischer, språkväska eller kompletterande material.

Beställningsformulär

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek