Gåvoböcker till nyblivna föräldrar

För att främja små barns språk- och läsutveckling erbjuder Region Uppsala sedan slutet av 1990-talet en gåvobok till länets nyfödda. Det delas även ut en finsk gåvobok med anledning av att regionen är finskt förvaltningsområde.

Ett presentkort till gåvoboken delas ut till alla nyfödda barn via barnavårdscentralerna. Gåvoboken hämtas sedan ut på valfritt folkbibliotek i länet.

Föräldrar kan välja mellan Anna-Clara Tidholms "Knacka på!" och Eva Sussos "Lalo trummar". Böckerna är valda utifrån ett språkutvecklande perspektiv och för att de ska fungera i olika språkmiljöer.

Enligt Språknätets riktlinjer delas gåvokortet ut i samband med tremånadersbesöket på BVC. Tillsammans med gåvokortet följer foldern "Du och ditt barn", och eventuellt andra foldrar med information om barns språkutveckling, flerspråkighet och tips till föräldrar.

På biblioteket är det viktigt att all personal har kännedom om gåvoboken. När föräldrar hämtar gåvoboken är det också bra att informera om vad biblioteket erbjuder för barn.

Kultur och bildning, Region Uppsala ansvarar för kostnader och distribution av gåvokort och gåvoböcker. De beställs via beställningsformuläret.

Folkbiblioteken i länet har även möjlighet att i sina kommuner/lokala språknät införa fler gåvoböcker genom att ansöka om inköpsstöd från Kulturrådet för litteratur som främjar intresset för läsning.

Kulturrådets webbsida för ansökan om inköpsstöd till folk- och skolbibliotek (öppnas i nytt fönster)

Gåvoböcker på de nationella minoritetsspråken

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk, finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska. Vi delar ut en gratis bok på varje minoritetsspråk och språkvarietet till de allra yngsta barnen 0–3 år. Boken delas ut som tillägg till den svenska gåvoboken.

På BVC får vårdnadshavare ett presentkort som de tar med till biblioteket för att hämta ut sin bok. 

Gåvobok på finska

Boken heter "Pikku, pikku lauluja/Små, små visor "av Päivi Hellström. Den innehåller ett femtiotal kända barnsånger, bland annat Björnen sover och Trollmors vaggsång. Sångerna finns med text på både finska och svenska. Med boken följer också en cd så att man kan lyssna och sjunga med i sångerna. Boken kan vara ett enkelt och roligt sätt att lära känna det finska språket oavsett förkunskaper.

Den finska gåvoboken finns att hämta ut på alla folkbibliotek i länet. Inget gåvokort behövs , det räcker med att fråga efter boken.

Om du vill beställa den finska gåvoboken så gör du det via beställningsformuläret. Det finns även affischer och flyers som kan användas för att informera om den finska gåvoboken. Dessa får gärna spridas till andra verksamheter, som förskola och skola.

Finsk gåvobok - affisch och flyer

Beställ gåvoböcker, affischer, språkväska eller kompletterande material.

Beställningsformulär

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek