Logopedryggsäckar

Genom ett samarbete mellan barnbibliotekarier och logopeder har ett material för barn med språksvårigheter tagits fram. Logoped-ryggsäckarna är inspirerade av en liknande satsning i Halland. Materialet finns på sex logoped-mottagningar och tolv folkbibliotek i länet.

Att låna en logopedryggsäck

Vid besök hos barnlogoped kan familjer få recept på en logopedryggsäck. Vårdnadshavaren tar sedan med receptet till biblioteket och lånar väskan där. Det går bra att använda samma recept flera gånger för att låna en logopedryggsäck.

Innehåll i logopedryggsäckarna

Logopedryggsäckarna innehåller böcker och lekmaterial som kan användas för att träna olika delar av språket. Ryggsäckarna har åtta olika teman:

  • Ljud 1: Lek med ljud och ord, rim och ramsor.
  • Ljud 2: Lek med ljud och ord, rim och ramsor.
  • Samspel:Turtagning, tolka känslor, förstå andras tankar och berätta sammanhängande.
  • Sortera: Organisera, kategorisera och associera ord.
  • Ord 1: Sak-ord, göra-ord och beskrivande ord.
  • Ord 2: Sakord, göra-ord och beskrivande ord.
  • Meningar 1: Grammatik och ordföljd.
  • Meningar 2: Grammatik och ordföljd.

Beställning 

Om delar av materialet försvinner får biblioteken själva ordna med kompletteringar. Har du frågor så kontaktar du Biblioteksutveckling, Region Uppsala.

Beställ gåvoböcker, affischer, språkväska eller kompletterande material.

Beställningsformulär

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek