Mer om språkutveckling

För dig som vill läsa mer har vi samlat information och länkar inom ämnet språkutveckling.

Här hittar du avsnitt ur Rikshandboken, länkar till artiklar på 1177, tips från logopeder, tips på flerspråkiga resurser och annat som kan vara till hjälp vid ditt arbete inom Språknätet.

Under Barns språkutveckling finns en sammanfattande text som är skriven av barnlogoped vid Länslogopedin, Region Uppsala.

Språkpiller (bibliotekuppsala.se)

Att läsa tillsammans utvecklar ditt barns språk. Vi har samlat boktips och tips på språkstimulerande appar för barn 0-6 år. Vi kallar dem språkpiller. Språkpillren är indelade i tio kategorier utifrån det språkområde som tränas. Tipsen har tagits fram i samarbete mellan bibliotek, logopedi och Region Uppsala.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek