Flerspråkighet

Barn som växer upp med flera språk börjar prata vid samma ålder som enspråkiga barn. Ett barn som växer upp i en flerspråkig miljö behöver få tillgång till alla sina språk. Ju bättre barnet behärskar sitt modersmål desto lättare är det att lära sig fler språk. Fortsätt att tala ditt modersmål även om barnet svarar på svenska. Här finns mer information på olika språk.

Flerspråkightet

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan